Referens > Scriptsteg > Scriptsteg i kategorin Kontroll > Ange variabel
 
Ange variabel
Användning 
Sätter en lokal eller global variabel till ett angivet värde.
Se även 
Format 
Ange variabel [<Variabelnamn> {[<repetitionsnummer>]}; Värde: <formel>]
Tillval 
Namn är namnet på den variabel du vill skapa. Ge namnet prefixet $ för en lokal variabel eller $$ för en global variabel. Om ingen variabel anges läggs $ automatiskt till i början av namnet.
Värde är värdet som variabeln ställs in på. Du kan ange text eller en beräkning.
Repetition är repetitions(index)numret på den variabel du vill skapa. Om ingen repetition anges är standardvärdet 1.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 8.0
Beskrivning 
Om det inte finns någon variabel kommer detta scriptsteg att skapa en. Mer information finns i Använda variabler.
Exempel 1 
Skapar en relaterad post med hjälp av en lokal variabel som kopierar informationen till ett matchande fält.
Ange variabel [$AKTUELLT_KUND_ID; Värde: Kunder::Kund-ID]
Gå till layout ["Fakturainformation"]
Ny post/sökpost
Tilldela fält [Fakturor::Kund-ID; $AKTUELLT_KUND_ID]
Exempel 2 
Använder en lokal variabel för att spara poster som Excel- eller PDF-filer i dokumentmappen.
Visa anpassad dialogruta ["Spara aktuell post i Excel- eller PDF-format?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Ange variabel [$SÖKVÄG; Värde: Get ( Dokumentsökväg ) & "Faktura" & Faktura::Fakturanummer & ".xlsx"]
Spara poster i Excel-format [Återställ; Med dialogruta: Av; "$SÖKVÄG"; Aktuell post]
Else
Ange variabel [$SÖKVÄG; Värde: Get ( Dokumentsökväg ) & "Faktura " & Faktura::Fakturanummer & ".pdf"]
Spara poster i PDF-format [Återställ; Med dialogruta: Av; "$SÖKVÄG"; Aktuell post"]
End If
Exempel 3 
Använder global variabel som växlingsfunktion för att stoppa ett script från att utlösas.
Script: Gå till vald faktura för iOS
Ange variabel [$$SCRIPTTRIGGER; Värde: "Av"]
Gå till layout ["Fakturainformation iPad"]
Script: Kör Ange fakturainformation
If [$$SCRIPTTRIGGER = "Av"]
Ange variabel [$$SCRIPTTRIGGER; Värde: "På"]
Avsluta script [Textresultat: ]
End If
Sök efter matchande poster [Ersätt; Fakturor::Kundnamn]
Gå till post/sökpost/sida [Första]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)
Om formler
Definiera repeterade fält