Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > Hämta katalog
 
Hämta katalog
Användning 
Sätter en variabel till den fullständiga sökvägen för en angiven mapp.
Se även 
Format 
Hämta katalog [Tillåt att mappar skapas; <variabel>; <dialogrutenamn>; <förvald sökväg>]
Tillval 
Tillåt att mappar skapas låter användare skapa nya mappar när man bläddrar i filsystemet.
Variabel anger en lokal eller global variabel till sökvägen för den valda mappen. Se scriptsteget Ange variabel.
Dialogrutenamn låter dig ange ett anpassat namn för dialogrutan för val av mapp.
Förvald sökväg låter dig ange den sökväg som dialogrutan för val av mapp visar när den öppnas.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Nej 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 14.0
Beskrivning 
Det här scriptsteget ber användare att välja en mapp och anger sedan en variabel på den fullständiga sökvägen för den angivna mappen.
I Windows är formatet för sökvägen /Enhet:/<vald mapp>/.
I macOS är formatet för sökvägen/Enhetsnamn/<vald mapp>/.
Exempel 1 
Öppnar en dialogruta för val av mapp som visar skrivbordet, ber användaren att välja mappen Bilder och anger sedan mappen Produkter::Bilder som sökväg för den valda mappen.
Hämta katalog [$KATALOG; "Välj mappen Bilder"; Get ( Skrivbordssökväg )]
Tilldela fält [Produkter::Bilder Mapp; $KATALOG]
Exempel 2 
Utför en sökning, ber användaren att välja en mapp att exportera till och loopar sedan igenom poster till exportfiler som finns i fältet Produkter::Bild.
Utför sökning [Spara]
Hämta katalog [Tillåt att mappar skapas; $KATALOG; "Exportera till mapp"]
Loop
Ange variabel [$SÖKVÄG; Värde:$KATALOG & Produkter::Bild]
Exportera fältinnehåll [Produkter::Bild; $SÖKVÄG]
Gå till post/sökpost/sida [Nästa; Avbryt efter sista: På]
End Loop
Relaterade avsnitt 
Skapa filsökvägar
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)