Skapa och hantera layouter och rapporter > Rita och lägga till objekt i en layout
 
Rita och lägga till objekt i en layout
Du kan förbättra utformningen av en layout på flera sätt:
Du kan lägga till text utanför fälten (t.ex. ledtexter och kolumnrubriker).
Du kan använda ritverktyget för att lägga till linjer, rektanglar och andra former.
Du kan lägga till en bild eller en video.
Du kan lägga till panelkontroller för att gruppera layoutobjekten på flik- och glidpaneler.
Du kan lägga till flytande fönster för att gruppera layoutobjekten och förenkla visningen och inmatningen av data.
Relaterade avsnitt 
Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund
Arbeta med panelkontroller i layouter
Arbeta med knappar och knapprader på layouter
Arbeta med flytande fönster i layouter
Arbeta med webbvisare i layouter