Lägga till och visa data
 
Lägga till och visa data
Du kan visa och arbeta med data på många olika sätt i en FileMaker Pro-databas. Du kan:
visa poster i en databas
lägga till, duplicera och radera poster
lägga till och redigera data i fält
arbeta med text i fält
arbeta med ljud- och videofiler i fält
Arbeta med poster i bearbetningsläge
När du har skapat en databasfil och har definierat tabeller och fält kan du börja mata in data. Varje uppsättning fält kallas en post.
Exempel på poster, fältdata och ledtexter
Du arbetar med informationen i dina poster i bearbetningsläget. Du kan visa, lägga till, ändra, utesluta eller radera poster i en databas. Ändringar som du gör i filen sparas medan du arbetar. Om du har lagt till information i en post men inte har sparat den ännu, kan du också återställa posten till dess förra sparade tillstånd.
En databas kan innehålla flera layouter som visar informationen på olika sätt. Om databasen innehåller flera layouter kan du välja en annan på Layout-menyn.
Relaterade avsnitt 
Verkställa information i poster
Återställa data i poster
Arbeta med data i Tabellvisning
Om lägen i FileMaker Pro
Växla mellan layouter