Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Använda verktyg för att placera objekt exakt > Visa text- eller fältramar
 
Visa text- eller fältramar
Med hjälp av ramarna kan du lätt identifiera, placera och justera textobjekt när du utformar en layout.
De här ramarna visas endast i layoutläget. Du kan emellertid utforma objekt med kantlinjer som visas i bearbetningsläget och när du skriver ut layouten. Mer information finns i Ange fyllning, linjeformat och kanter för objekt, layoutdelar och layoutbakgrunden.
Så här visar du text- eller fältramar:
Välj ett av följande kommandon i layoutläget:
 
Välj
Ramarna visas som
Visa-menyn > Visa > Textramar
En tunn linje runt respektive textobjekt
Visa-menyn > Visa > Fältramar
En tunn linje runt respektive fältobjekt