Mappar för databaser och säkerhetskopior > Inställningar för databas- och säkerhetskopieringsmappar > Konfigurera extra databasmapp
 

Konfigurera extra databasmapp

Utöver standardmappen kan FileMaker Server också lagra databaser i en extra databasmapp.

Den extra databasmappen kan användas för krypterade och okrypterade databasfiler. Den här mappen har stöd för databaser i undermappar, men bara i en undernivå. Den har även stöd för användning av containerdatamapp.

Du måste skapa mappen på huvuddatorn innan du anger sökvägen på fliken Konfiguration > Mappar.

Så här anger du en extra databasmapp:

1. Klicka på fliken Konfiguration > Mappar.

2. Ställ in Extra databasmappAktiverad.

3. Ange den fullständiga sökvägen till den extra databasmappen. Den maximala längden på sökvägen är 255 tecken.

Windows: Den sökväg du anger måste inledas med filewin:/ och avslutas med ett snedstreck (/).

Till exempel filewin:/enhetsbeteckning:/mappnamn/

Om du använder en nätverksvolym måste den angivna sökvägen innehålla servernamnet.

Till exempel filewin://servernamn/resursnamn/mappnamn/

macOS: Den sökväg du anger måste inledas med filemac:/ och avslutas med ett snedstreck (/). Om mappen ligger på en fjärrvolym måste du se till att volymen är ansluten så att FileMaker Server kan kontrollera sökvägen.

Till exempel filemac:/volymnamn/mappnamn/

4. Information om hur du ställer in en containerdatamapp för den extra databasmappen finns i Konfigurera containerdatamapp.