Mappar för databaser och säkerhetskopior > Inställningar för databas- och säkerhetskopieringsmappar > Konfigurera en mapp för progressiv säkerhetskopiering
 

Konfigurera en mapp för progressiv säkerhetskopiering

Aktivera progressiva säkerhetskopieringar av dina värdbaserade databaser och ange sökvägen till en mapp som ska användas för de progressiva säkerhetskopiorna. Progressiva säkerhetskopieringar sker var femte minut.

Viktigt  Mappen för progressiv säkerhetskopiering kan inte vara en överordnad eller en underordnad mapp till standarddatabasmappen, säkerhetskopieringsmappen, den extra databasmappen eller scriptmappen. FileMaker Server försöker öppna databaser i standardmappen för databaser när FileMaker Server startar om inställningen Öppna databaser som finns i databasmapparna automatiskt är aktiverad på fliken Konfiguration > Allmänna inställningar.

Så här konfigurerar du den progressiva säkerhetskopieringsmappen:

1. Klicka på fliken Konfiguration > Mappar.

2. Ställ in Progressiv säkerhetskopieringAktiverad.

3. Vid Sökväg till mapp för progressiv säkerhetskopiering klickar du på Ändra.

4. Ange den fullständiga sökvägen till den nya mappen för progressiv säkerhetskopiering. Den maximala längden på sökvägen är 255 tecken.

Windows: Den sökväg du anger måste inledas med filewin:/ och avslutas med ett snedstreck (/).

Till exempel filewin:/enhetsbeteckning:/mappnamn/

macOS: Den sökväg du anger måste inledas med filemac:/ och avslutas med ett snedstreck (/).

Till exempel filemac:/volymnamn/mappnamn/

5. Klicka på Spara. Mer information finns i Tips för giltiga mappar.

Kommentarer 

Ange en mapp för progressiv säkerhetskopiering på en annan hårddisk än den där de värdbaserade databaserna finns. Eftersom de progressiva ändringarna kan skrivas till mappen för den progressiva säkerhetskopieringen i stort sett samtidigt som de skrivs till de värdbaserade databaserna, kan serverns prestanda förbättras genom att du använder två olika hårddiskar

Serverns prestanda kan påverkas när den första uppsättningen säkerhetskopieringsfiler skapas i mappen för progressiv säkerhetskopiering. När du har angett inställningar för progressiv säkerhetskopiering ska du undvika att ändra dem. Alla ändringar i inställningarna för progressiv säkerhetskopiering kräver att FileMaker Server skapar en fullständig säkerhetskopiering av alla databaser som servern är värd för.

I sällsynta fall kan den progressiva säkerhetskopieringen misslyckas om klockan på datorn där FileMaker Server är installerat ändras med mer än sparintervallet. FileMaker Server använder Coordinated Universal Time (UTC) för progressiva säkerhetskopieringar och således påverkas inte den progressiva säkerhetskopieringen av tidszons- eller sommartidsändringar.