Mappar för databaser och säkerhetskopior > Inställningar för databas- och säkerhetskopieringsmappar > Konfigurera standardmappen för säkerhetskopiering
 

Konfigurera standardmappen för säkerhetskopiering

FileMaker Server använder standardmappen för säkerhetskopiering för dagliga automatiska säkerhetskopior, när du skapar en säkerhetskopia på begäran med Säkerhetskopiera nu på sidan Säkerhetskopieringar och när du kör ett CLI BACKUP-kommando som inte specificerar en målmapp. När du skapar ett säkerhetskopieringsschema är standardmappen för säkerhetskopiering standardvärdet i fältet Säkerhetskopieringsmapp.

Viktigt  Säkerhetskopieringsmappen kan inte vara en överordnad eller en underordnad mapp till standarddatabasmappen, en extra säkerhetskopieringsmapp, den progressiva säkerhetskopieringsmappen eller scriptmappen. FileMaker Server försöker öppna alla databaser i standardmappen för databaser när FileMaker Server startar om inställningen Öppna databaser som finns i databasmapparna automatiskt är aktiverad på fliken Konfiguration > Allmänna inställningar.

Så här anger du standardmappen för säkerhetskopiering:

1. Klicka på fliken Konfiguration > Mappar.

2. Under Säkerhetskopieringsmappar klickar du på Ändra och anger sedan mappen. Den maximala längden på mappsökvägen är 255 tecken.

Windows: Den sökväg du anger måste inledas med filewin:/ och avslutas med ett snedstreck (/).

Till exempel filewin:/enhetsbeteckning:/mappnamn/

macOS: Den sökväg du anger måste inledas med filemac:/ och avslutas med ett snedstreck (/).

Till exempel filemac:/volymnamn/mappnamn/

3. Klicka på Spara för att validera och spara sökvägen. Mer information finns i Tips för giltiga mappar.

Kommentarer 

Efter installationen är standardmappen för säkerhetskopiering:

Windows: [enhet]:\Program\FileMaker\FileMaker Server\Data\Backups

macOS: /Bibliotek/FileMaker Server/Data/Backups

Ange en mapp på en annan hårddisk än den där de värdbaserade databaserna finns.

Om du ändrar standardmappen för säkerhetskopiering på fliken Konfiguration > Mappar ändrar det inte den mapp som anges i de scheman för säkerhetskopiering som du redan skapat. Det ändrar standardvärdet som anges i fliken Säkerhetskopieringar > Scheman för säkerhetskopiering nästa gång du skapar ett schema för säkerhetskopiering. Det ändrar även den mapp som används för dagliga automatiska säkerhetskopior, säkerhetskopiering på begäran och för CLI BACKUP-kommandon som inte specificerar en destinationsmapp.

Du kan välja en säkerhetskopieringsmapp på en ReFS-volym, men den volymen kan inte vara en fjärrvolym.

För externa containerdata gäller att om du krypterar databasen, krypteras även data i alla relaterade externa containermappar. FileMaker Server säkerhetskopierar data till en katalog som är relativ till databasmappen.

Relaterade avsnitt 

Planera säkerhetskopiering av databaser