Mappar för databaser och säkerhetskopior > Inställningar för databas- och säkerhetskopieringsmappar
 

Inställningar för databas- och säkerhetskopieringsmappar

Ange mappinställningar genom att klicka på fliken Konfiguration > Mappar.

 

För att

Gör så här

Kopiera sökvägen för standarddatabasmappen eller säker databasmapp

Klicka på Kopiera till höger om sökvägen.

Ange sökvägen för eventuell extra databasmapp för delade databasfiler.

Mer information finns i Konfigurera extra databasmapp.

Ange en standardmapp för säkerhetskopiering för dagliga automatiska säkerhetskopior, säkerhetskopiering på begäran, CLI BACKUP-kommandon som inte anger en målmapp och som standardvärde för säkerhetskopieringsmappen när du skapar ett säkerhetskopieringsschema

Mer information finns i Konfigurera standardmappen för säkerhetskopiering.

Ange en mapp för säkerhetskopior för progressiv säkerhetskopiering.

Mer information finns i Konfigurera en mapp för progressiv säkerhetskopiering.

Kommentarer 

Även om det går att ange fjärrvolymer för de extra databasmapparna och containermapparna, så går det inte att ange en säkerhetskopieringsmapp på en fjärrvolym för automatisk säkerhetskopiering eller progressiv säkerhetskopiering.

Om du anger en mapp som ligger på en fjärrvolym måste du se till att volymen är ansluten när du startar FileMaker Server. Filerna på fjärrvolymen går inte att öppna om volymen inte är ansluten.

Windows: Om FileMaker Server är installerad på en dator med ReFS, så kan alla mappar vara ReFS-mappar, inklusive databasmapparna, containermapparna och säkerhetskopieringsmapparna.

Viktigt  I FileMaker Server kan du definiera en mapp för automatiska säkerhetskopieringar och en mapp för progressiva säkerhetskopieringar. Läs mer på Beskrivning av säkerhetskopieringsalternativen för att avgöra vilken av de olika typerna av säkerhetskopiering du vill använda eller om du vill använda båda.

Relaterade avsnitt 

Tips för giltiga mappar