Testa FileMaker Server > Kontrollera driftsättningens status > Webbserverinformation
 
Webbserverinformation
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
Webbserverinformationen i fönstret Status visar om webbservern fungerar normalt och huruvida särskilda funktioner är aktiverade.
 
Information
Beskrivning
IP-adresser
IP-adresserna för datorn som kör webbservern (huvuddatorn i en driftsättning med flera datorer).
Webbanslutning (HTTP) portnummer
Porten som används för webbanslutningar via HTTP.
Säker webbanslutning (HTTPS) portnummer
Porten som används för säkra webbanslutningar via HTTPS.
PHP är aktiverat/inaktiverat
Visar om klienter kan komma åt FileMaker-data med FileMakers API för PHP i PHP-webbprogram.
Klicka på om du vill visa fliken Webbpublicering > PHP. Mer information finns i Inställningar för PHP-webbpublicering.
XML är aktiverat/inaktiverat
Visar om klienter kan komma åt FileMaker-data för att generera XML-data från värdbaserade databaser.
Klicka på om du vill visa fliken Webbpublicering > XML. Mer information finns i Inställningar för XML-webbpublicering.
Relaterade avsnitt 
Felsökning
Kontrollera driftsättningens status