Testa FileMaker Server
 
Testa FileMaker Server
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
Du testar enklast FileMaker Server-driftsättningen från sidan för teknologitest. Med länkarna på den här sidan kommer du åt den värdbaserade FMServer_Sample.fmp12-databasen genom att använda de metoder som nämns nedan. Om ett test lyckas fungerar alla FileMaker Server-komponenter.
Så här testar du FileMaker Server-driftsättningen:
1. Öppna sidan Teknologitest.
Det finns två sätt att visa sidan:
Starta Admin Console. Välj Server > Öppna testsidan.
Skriv in följande i en webbläsare på datorn som FileMaker Server är installerad på:
http://localhost:16001/test/
Skriv in följande i en webbläsare på en fjärrdator:
https://<värd>:16000/test/
där <värd> är IP-adressen eller domännamnet på huvuddatorn i din FileMaker Server-driftsättning.
Om du ser ett säkerhetsmeddelande i webbläsaren läser du Problem med Admin Console.
2. Klicka på länken för varje test som du vill utföra.
 
För att
Gör så här
Klicka på Testa FileMaker Pro.
Om FileMaker Pro startar och lyckas öppna databasexemplet på FileMaker Server fungerar databasservern och den kan svara på frågor från FileMaker Pro-klienter.
Obs!  Du måste ha FileMaker Pro eller FileMaker Pro Advanced installerat lokalt på den dator där du utför testet.
Tips!  Du kan även utföra samma test på ett annat sätt. Starta FileMaker Pro från en nätverksansluten dator. I Startcenter klickar du på fliken Värdar, väljer den server du vill testa och väljer sedan FMServer_Sample.
Klicka på Testa FileMaker WebDirect.
Om FileMaker WebDirect-lösningsexemplet visas i ett annat webbläsarfönster eller flik, så fungerar FileMaker WebDirect.
Obs!  Om stödet för FileMaker WebDirect är inaktiverat är testlänken inte tillgänglig. Mer information finns i Inställningar för FileMaker WebDirect.
Tips!  Om du vill testa FileMaker WebDirect-länken på en fjärrdator ändrar du värd-IP-adressens värde från "127.0.0.1" till den faktiska värd-IP-adressen eller domännamnet för huvuddatorn i din FileMaker Server-driftsättning.
Klicka på Testa PHP anpassad webbpublicering.
Om ett annat webbläsarfönster eller en annan flik öppnas och visar en tabell som innehåller data från samma databas fungerar funktionen PHP anpassad webbpublicering.
Obs!  Om stödet för PHP anpassad webbpublicering är inaktiverat är testlänken inte tillgänglig. Mer information finns i Inställningar för PHP-webbpublicering.
Tips!  Om du vill testa PHP anpassad webbpublicering-länken på en fjärrdator ändrar du värd-IP-adressens värde från "127.0.0.1" till den faktiska värd-IP-adressen eller domännamnet för huvuddatorn i din FileMaker Server-driftsättning.
Relaterade avsnitt 
Starta Admin Console