Testa FileMaker Server > Kontrollera driftsättningens status
 
Kontrollera driftsättningens status
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
I fönstret Status visas statusinformation om FileMaker Server-driftsättningen. Informationen uppdateras med några sekunders mellanrum. I verktygsfältet visas ditt administratörsnamn i välkomstmeddelandet. Om du är gruppadministratör visas namnet på gruppen du administrerar i välkomstmeddelandet.
Viktigt!  Gruppadministratörer kan inte ändra några inställningar. Därför är Kugghjulsikon-ikonerna inte tillgängliga för gruppadministratörer.
Verktygsfältet innehåller också menyerna Server och Hjälp.
Använd Server-menyn om du vill redigera driftsättningen, spara eller läsa in inställningsfilen för scheman och grupper, testa om databasdelningen fungerar korrekt och visa ytterligare information från startsidan.
Använd Hjälp-menyn om du vill visa FileMaker Server Hjälp, hitta produktdokumentation eller få ytterligare information om FileMaker Server-installationen.
När du startar Admin Console visas fönstret Status automatiskt. Om du väljer ett annat fönster, t.ex. Allmänna inställningar, kan du välja fönstret Status för att visa statusinformationen på nytt.
Fönstret Status har fem komponentavsnitt:
Status och information för FileMaker Server. Mer information finns i FileMaker Server-information.
Webbserverstatus. Mer information finns i Webbserverinformation.
FileMaker Data API-status. Mer information finns i FileMaker Data API-information.
Status för Web Publishing Engine. Mer information finns i Web Publishing Engine-information.
ODBC/JDBC-status och delning. Mer information finns i ODBC/JDBC-information.
Indikatorernas betydelse
Indikatorerna bredvid en komponent, t.ex. webbservern, visar om komponenten är aktiverad och fungerar normalt.
 
Indikator
Betydelse
Grön bock Ikon som anger att komponenten är aktiverad
Komponenten är aktiverad och fungerar normalt.
Rött utropstecken Ikon som anger ett fel
Komponenten fungerar inte eller så kan huvuddatorn inte kommunicera med arbetsdatorn eller en FileMaker Server-komponent.
Gult frågetecken Ikon som anger att komponenten inte är konfigurerad
Webbpublicering är aktivt men inte konfigurerat.
Grå cirkel Ikon som anger att komponenten inte är tillgänglig
Komponenten har stoppats och måste startas om FileMaker Server ska kunna använda den. Mer information finns i Starta och stoppa FileMaker Server-komponenter.