Jämförelseoperatorer
Jämförelseoperatorer jämför två värden och ger resultatet Sant eller Falskt. (Sådana uttryck kallas ibland logiska uttryck.) Matematiskt sett motsvarar resultatet Sant siffran 1 och Falskt siffran 0.
 
Symbol
Namn
Definition
=
Lika med
Sant om värdena är lika
Inte lika med
Sant om värdena inte är lika
>
Större än
Sant om värdet till vänster är större än värdet till höger
<
Mindre än
Sant om värdet till vänster är mindre än värdet till höger
Större än eller Lika med
Sant om värdet till vänster är större än eller lika med värdet till höger
Mindre än eller Lika med
Sant om värdet till vänster är mindre än eller lika med värdet till höger
Kommentar 
Du kan även använda <> för Inte lika med (), >= för Större än eller Lika med () och <= för Mindre än eller Lika med ().
Relaterade avsnitt 
Om formler