Skapa en lösning > Använda variabler
 
Använda variabler
Variabler ger en tillfällig plats för att lagra data, vilka sedan kan öppnas från alla kontexter i filen. Du kan ange variabler i:
beräkningar med hjälp av funktionen Let
script med hjälp av scriptstegen scriptsteget Ange variabel och Infoga med en variabel som mål
Variabler är inte tillgängliga utanför filen där de anges och en användares variabler är inte tillgängliga för andra användare. Om data ska vara tillgängliga för andra filer eller flera användare ska du använda ett fält (utan global lagring) istället för en variabel.
När du anger en variabel kan du ange dess omfattning genom att lägga till ett prefix för variabelnamnet.
 
Omfattning
Prefix
Exempel
Tillgänglighet
Let-funktionen
Ingen
variabelnamn
Bara i Let-funktionen där det har angetts
local
$
$variabelnamn
Bara i scriptet där det har angetts, rensas när scriptet avslutas
global
$$
$$variabelnamn
Varsomhelst i filen där det anges, rensas när filen stängs
En lokal och en global variabel (eller t.o.m. två lokala variabler i olika scripts) kan ha samma namn men de behandlas som olika variabler och lagrar olika värden.
Du kan använda variabler i:
beräkningar
scripts
filsökvägar (se Skapa filsökvägar)
sökposter som du skapar och redigerar i dialogrutan Ändra sökposter (se Dialogrutorna Ange sökposter och Ändra sökposter)
layouter som kopplade variabler (se Sätta in kopplade variabler i en layout)
Repetitioner i variabler
Variabler kan innehålla ett repetitionsnummer som tillval, vilket visas inom hakparenteser [ ] omedelbart efter variabelnamnet. Följande returnerar exempelvis 111:
Let ( [
$var[1] = 1;
$var[2] = 10;
$var[3] = 100
];
$var[1] + $var[2] + $var[3] )
Repetitioner i variabler stöds inte i:
kopplade variabler
filsökvägar
sökposter
Kommentar 
Ett variabelnamn har samma namngivningskonventioner som ett fältnamn. Mer information finns i Om att namnge fält.
Variabler stöds inte i filsökvägar som lagras i containerfält.
Datatypen för en variabel bestäms dynamiskt baserat på tilldelade data.
Mer information om att arbeta med variabler finns i FileMaker Knowledge Base.