Textoperatorer
Använd textoperatorer om du vill kombinera två eller flera texter till en större text, ange textkonstanter i en formel, formatera resultatet av en formel eller representera specialtecken i en formel.
 
Symbol
Namn
Definition
&
Sammanfoga
Länkar textsträngen till höger till slutet på textsträngen till vänster. Textsträngar kan vara fält, konstanter inom citationstecken eller vissa funktioner.
" "
Textkonstant
Markerar början och slutet på tecknen som ska fungera som en textkonstant. Citationstecken utan text mellan dem indikerar ett tomt värde (ingen text). Om du anger text i en formel utan att använda citationstecken försöker FileMaker Pro tolka texten som ett fält- eller funktionsnamn.
\
Omvänt snedstreck
Markerar att ett operatortecken ska användas som tecken i stället för operator.
Vagnretur
Infogar ett styckereturtecken i formelresultatet.
/* */
Kommentar av C-typ
Markerar början och slutet på tecknen som ska fungera som textkommentarer i en formel.
//
Kommentar av C++-typ
Identifierar en enradig kommentar i en formel.
${ }
Reserverat namn
Identifierar reserverade funktionsnamn och nyckelord som används som fältnamn och tabellnamn.
Exempel
Den här formeln sammanställer förnamnet och efternamnet avgränsade med ett blanksteg:
Förnamn & " " & Efternamn
Exempel: Maria Karlsson.
Relaterade avsnitt 
Om formler
Identifiera textkonstanter och specialtecken i formler
Lägga till kommentarer i en formel
Använda ett reserverat ord eller en reserverad symbol i ett fält- eller tabellnamn