Matematiska operatorer
Matematiska operatorer utför aritmetiska beräkningar.
 
Symbol
Namn
Definition
+
Plus
Adderar två värden
-
Minus
Subtraherar det andra värdet från det första
*
Mångfaldiga
Multiplicerar varje värde
/
Dividera
Dividerar det första värdet med det andra
^
Upphöjt till
Ger det första värdet upphöjt till det andra värdet
()
Företräde
FileMaker Pro utvärderar formler från vänster till höger och utför multiplikation och division före addition och subtraktion. Du kan ändra ordningsföljden med hjälp av parenteser: FileMaker Pro utvärderar uttryck mellan parenteserna först. Mer information om ordningen i vilken operatorer utvärderas finns i Använda operatorer i formler.
Relaterade avsnitt 
Om formler