Logiska operatorer
Med logiska operatorer kan du bygga in sammansatta villkor i en formel, t.ex. två villkor eller flera som måste vara uppfyllda innan du väljer en viss beräkningsmetod. Med logiska operatorer kan du beskriva sådana villkorskombinationer.
Använd AND, OR eller XOR med två uttryck och använd NOT med ett uttryck.
 
Symbol
Definition
AND
Sant endast om båda värdena är sanna.
OR
Sant om ett av värdena är sant.
XOR
Sant om ett av uttrycken (men inte båda) är sant
NOT
Ändrar värdet från Falskt till Sant eller från Sant till Falskt.
Exempel
Använd AnsökanMottagen="J" AND ErlagdAvgift>0 om du vill att något ska ske bara om du har tagit emot ansökan OCH (AND) avgiften.
Använd Saldo0 OR BeviljadKredit="J" om du vill att något ska ske bara om inga pengar är utestående eller (OR) krediten har beviljats eller båda är sanna.
Använd ErlagdAvgift>0 XOR GratisGåva="J" om du vill att något ska ske endast om ANTINGEN (X) en avgift har betalats eller (OR) en gratisgåva har skickats, men inte båda (exempelvis om en avgift inte har betalats och en gratisgåva har skickats).
Använd NOT IsEmpty (Fältnamn) för att identifiera poster som har ett värde i fältet Fältnamn.
Relaterade avsnitt 
Om formler