Lägga till och visa data > Ange data i poster > Ange datum med tvåsiffriga årtal
 
Ange datum med tvåsiffriga årtal
Det går att ange datum med tvåsiffriga årtal i FileMaker Pro, till exempel "99-12-01" och "09-03-02". Sådana datum är dock flertydiga eftersom de inte anger århundradet. Om du anger "53-05-06" kan 53 motsvara år 1953, år 2053 eller år 53 i något annat århundrade.
Viktigt!  När du anger tvåsiffriga årtal i ett datumfält i FileMaker Pro ändras de till fyrsiffriga årtal enligt metoden som beskrivs nedan. Den här metoden ändrar kanske inte den tvåsiffriga årtalsangivelsen till det århundrade som du förväntar dig, vilket kan ge felaktiga datumangivelser.
Du bör sätta dig in i den här metoden. För datumfält där datum kan ändras felaktigt kan du försäkra dig om korrekta datumangivelser genom att följa de här riktlinjerna:
Ange alltid datum med fyrsiffriga årtal.
Använd tillvalet för fältkontroll som kräver att du anger datum med fyrsiffriga årtal. Ett felmeddelande visas när du försöker ange ett datum med ett tvåsiffrigt årtal. Mer information finns i Definiera fältkontroll.
Utforma alltid datumfält så att de visar fyrsiffriga årtal i layouter. Mer information finns i Ange datumform.
Obs!  Den här metoden används för alla typer av inmatning av tvåsiffriga årtal i FileMaker Pro, inte bara för datainmatning i fält. När till exempel datum med tvåsiffriga årtal importeras i FileMaker Pro sker dessa ändringar.
Ändrar datum med tvåsiffrigt årtal
FileMaker Pro ändrar datum med tvåsiffriga årtal till datum med fyrsiffriga årtal med utgångspunkt i året då datumet anges, med antagandet att datumet med fyrsiffrigt årtal ska infalla antingen under de närmaste 30 åren eller under de föregående 70 åren. Följande tabell visar hur datum med tvåsiffriga årtal som anges under tre olika år ändras till datum med fyrsiffriga årtal.
 
Tvåsiffrigt årtal
Under 2015 ändras till
Under 2019 ändras till
Under 2030 ändras till
02
2002
2002
2002
19
2019
2019
2019
42
2042
2042
2042
43
2043
2043
2043
44
2044
2044
2044
45
2045
2045
2045
46
1946
2046
2046
47
1947
2047
2047
50
1950
1950
2050
76
1976
1976
1976
87
1987
1987
1987
95
1995
1995
1995
Följande illustration visar hur den här metoden fungerar. Den bygger på antagandet att det är mer troligt att ett tvåsiffrigt årtal som du anger har inträffat än att det inträffar i framtiden.
Illustration av metod för datumkonvertering
Viktigt!  Den här metoden används inte när du konverterar en FileMaker Pro-fil från en tidigare version av FileMaker Pro till den senaste versionen. Det beror på antagandet att datum i äldre filer utgör föråldrade data. Vid filkonvertering konverteras därför datum med tvåsiffriga årtal som finns i den gamla filen till "19xx" (alltså inte det innevarande århundradet¸ utan "19xx") i den konverterade filen. Om du är orolig för att datum med tvåsiffriga årtal i äldre filer ska bli felaktigt konverterade bör du granska och korrigera datumen i en tidigare version av FileMaker Pro innan du konverterar filen till den senaste versionen. Mer information finns i Konvertera filer från FileMaker Pro 11 och tidigare.
Kommentar 
Vi rekommenderar att du bara anger datum i fält av typen Datumfält. Lagra inte datum i textfält eller numeriska fält. Programmet stöder inte datum i sådana fält.