Referens > Referens för scripttriggers > VidPanelVäxla
 
VidPanelVäxla
Utför ett script när en panelkontroll byter paneler. Detta kan hända i en flikkontroll, till exempel när en användare klickar på en inaktiv flikpanel eller när ett script ändrar fokus till ett objekt på en annan flikpanel.
När scriptet körs
Innan händelsen har bearbetats.
De lägen där triggern kan användas
Bearbetningsläge och Sökläge.
Resultat
Du kan använda scriptsteget Avsluta script i det utlösta scriptet för att returnera sant eller falskt.
Sant: Händelsen som utlöste scriptet fortsätter.
Falskt: Händelsen som utlöste scriptet avbryts.
Kompatibilitet 
 
Där scripttriggern aktiveras 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 12.0
Kommentar 
VidPanelVäxla tillämpas på hela panelkontrollen och inte på enskilda paneler. Om du vill hantera byten till särskilda paneler kan du använda funktionerna Get ( TriggerAktuellPanel ) och Get ( TriggerMålPanel ).
Eftersom den här triggern aktiveras innan panelväxlingshändelsen bearbetas specificeras värdet för scriptparametern som VidPanelVäxla skickar till scriptet innan panelen växlas. Det innebär att värdet blir noll om du använder scriptparametern för att skicka det returnerade värdet för Get ( TriggerAktuellPanel ) eller Get ( TriggerMålPanel ) till ditt script. För att få användbara returnerade värden ska de här funktionerna endast användas i scriptet som aktiveras av VidPanelVäxla, inte i scriptparametern.
Relaterade avsnitt 
Konfigurera scripttriggers
Konfigurera scripttriggers för layouter
Konfigurera scripttriggers för objekt