Referens > Scriptsteg > Scriptsteg i kategorin Kontroll > Utför script på server
 
Utför script på server
Användning 
Utför ett script på servern som är värd för den aktuella filen.
Se även 
Format 
Utför script på server [Väntar på att avsluta: På/Av ; "<scriptnamn>" ; Parameter: <parameter>]
Tillval 
<scriptnamn> anger vilket script du vill utföra. Mer information finns i Dialogrutan Ange script.
Valfri scriptparameter anger en scriptparameter för det angivna scriptet.
Väntar på att avsluta pausar scriptet på klienten tills det delscript som anropas av Utför script på server har slutförts på värden. Väntar på att avsluta måste vara markerat om en scriptresultat eller en felkod ska överföras från värden till klienten. Använd funktionen Get ( Scriptresultat ) för att registrera ett resultat eller funktionen Get ( SenasteFel ) för att registrera en felkod.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Nej 
Kommer från 
FileMaker Pro 13.0
Beskrivning 
Den aktuella filen måste finnas på en FileMaker Server-värd. Annars returneras ett fel av Utför script på server. Mer information finns i Om att köra FileMaker-scripts på FileMaker Server.
Exempel 1 
Kör ett script på servern och skickar aktuellt layoutnamn, kund-ID och kundens e-postadress som scriptparametern. Servern navigerar till den layout och den post som har angetts i parametern, sparar en länk till ögonblicksbilden av den aktuella posten, skickar länken till ögonblicksbilden till den e-postadress som angetts i parametern och returnerar ett resultat. Klienten hämtar scriptresultatet från servern och visar det i en anpassad dialogruta.
Huvudscript: Skicka länk till ögonblicksbild med e-post (Klient)
Utför script på server [Väntar på att avsluta: På ; "Skicka länk till ögonblicksbild med e-post (server)" ; Parameter: Lista ( Get ( Layoutnamn ) ; Kunder::ID ; Kunder::E-post )]
Visa anpassad dialogruta [Get ( Scriptresultat )]
Delscript: Skicka länk till ögonblicksbild med e-post (Server)
Gå till layout [GetValue ( Get ( Scriptparameter ) ; 1 )]
Sök [Paus: Av]
Tilldela fält [Kunder::ID; GetValue ( Get ( ScriptParameter ) ; 2 )]
Utför sökning [ ]
Ange variabel [$SÖKVÄG; Värde:Get ( TemporärSökväg ) & "Ögonblicksbild.fmpsl"]
Spara poster som ögonblicksbildlänk ["$SÖKVÄG"; Aktuell post]
Skicka e-post [Skicka via SMTP-server; Med dialogruta: Av; Till: GetValue ( Get ( Scriptparameter ) ; 3 ); "$SÖKVÄG"]
Avsluta script [Textresultat: "Länk till ögonblicksbild skickades."]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteget Utför script
Exempel på Utför script och scriptparametrar
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)