Skapa en lösning > Ange tillval för fält > Definiera furigana-tillval
 
Definiera furigana-tillval
Furigana-tillvalet är en funktion som bara gäller för japanska. Med hjälp av det här tillvalet kan en användare ange att kana-tolkningen för japansk text i ett fält ska matas in automatiskt i ett annat fält.
Japansk text består av kana-tecken (hiragana och katakana) och kanji-tecken. Kanji-tecknen har flera tolkningar och Unicode-ordningen för dessa tecken är slumpmässig. För att kanji-tecken ska kunna sorteras på ett meningsfullt sätt måste de därför sorteras efter den avsedda kana-motsvarigheten (fonetiska stavelsetecken) för varje tecken. Furigana-fältet är avsett som ett skuggfält, där Kana-motsvarigheten till varje kanji-tecken kan anges.
För att skapa ett furigana-fält skapar användaren två textfält i Hantera databas, markerar sedan fältet som ska innehålla kanji (det överordnade fältet) och upprättar en länk till fältet som ska innehålla motsvarande kana-tolkning (det underordnade fältet) med hjälp av tillvalet Använd Furigana-fält.
Det underordnade furigana-fältet som definieras med det här tillvalet upprätthåller en förbindelse med informationen i det överordnade fältet. När användaren anger japansk text i det överordnade fältet gissar FileMaker Pro den avsedda kana-tolkningen av de angivna tecknen med utgångspunkt i hur tecknen matades in och lägger till denna text i furigana-fältet.
Så här anger du furigana-tillval för ett fält:
1. Välj Arkiv > Hantera > Databas.
2. Klicka på fliken Fält.
3. Om databasen innehåller mer än en tabell väljer du rätt tabell i listan Tabell.
4. Markera ett befintligt fält eller skapa ett nytt.
5. Klicka på Tillval (eller dubbelklicka på fältnamnet).
6. Klicka på fliken Furigana i dialogrutan Tillval för fält.
7. Markera fältet som ska innehålla furigana.
8. Välj ett indataformat för kana-tolkningen i furigana-fältet.
9. Klicka på OK.
Kommentar 
Kana-tecknen som matas in i Furigana-fältet stämmer överens med inmatningsmetoden, men FileMaker Pro kan inte gissa den "avsedda" tolkningen om användaren anger kanji-tecknen med en alternativ tolkning eller använder teckenkodsinmatning.
Om en databas med ett furigana-fält är delad, avgör klientens operativsystem resultatet för furigana-fältet.