Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för redigering > Kopiera
 
Kopiera
Användning 
Kopierar innehållet i det angivna fältet i den aktuella posten och sparar innehållet i Urklipp.
Se även 
Format 
Kopiera [Välj; <tabell::fält>]
Tillval 
Markera hela innehållet kopierar innehållet i ett fält i aktuell post och sparar det i Urklipp. Om du inte använder Markera hela innehållet kopieras bara det som är markerat i fältet.
Gå till målfält anger det fält vars innehåll du vill kopiera. När du inte har angett något fält och inget har markerats, kopieras värdena från samtliga fält i den aktuella posten.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Partiell 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Det här scriptsteget duplicerar innehållet i fältet. Om du vill ta bort fältinformationen använder du scriptsteget Klipp ut.
Kommentarer 
Innehåll som du klipper ut eller kopierar till Urklipp är tillgängligt för andra program.
Med FileMaker WebDirect placeras inte data i Urklipp med scriptsteget Kopiera.
Om du manuellt markerar fältdata innan du kör det här scriptsteget i FileMaker WebDirect utförs scriptsteget som om du inte hade markerat något. Använd scriptsteget Ställ in markering om du vill markera fältdata innan du kör det här scriptsteget i FileMaker WebDirect.
Exempel 1 
Uppmanar användaren att antingen klippa ut eller kopiera innehållet i fältet E-post.
Visa anpassad dialogruta ["Vill du klippa ut eller kopiera kundens e-postadress?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Klipp ut [Kunder::E-post]
Else If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 2]
Kopiera [Kunder::E-post]
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteget Klistra in
Scriptsteget Radera
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)