Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för redigering > Klipp ut
 
Klipp ut
Användning 
Raderar innehållet i det angivna fältet i den aktuella posten och sparar innehållet i Urklipp.
Se även 
Format 
Klipp ut [Välj; <tabell::fält>]
Tillval 
Markera hela innehållet raderar innehållet i ett fält i aktuell post och sparar det i Urklipp. Om du inte använder Markera hela innehållet klipps bara det som är markerat i fältet ut.
Gå till målfält anger det fält vars innehåll du vill klippa ut.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Partiell 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Det här scriptsteget tar bort innehållet i fältet. Om du vill duplicera fältinformationen använder du scriptsteget Kopiera.
Kommentarer 
Innehåll som du klipper ut eller kopierar till Urklipp är tillgängligt för andra program.
Med FileMaker WebDirect placeras inte data i Urklipp med scriptsteget Klipp ut.
Om du manuellt markerar fältdata innan du kör det här scriptsteget i FileMaker WebDirect utförs scriptsteget som om du inte hade markerat något. Använd scriptsteget Ställ in markering om du vill markera fältdata innan du kör det här scriptsteget i FileMaker WebDirect.
Exempel 1 
Klipper ut innehåll i fältet E-post i den aktuella posten.
Klipp ut [Kunder::E-post]
Exempel 2 
Uppmanar användaren att antingen klippa ut eller kopiera innehållet i fältet E-post.
Visa anpassad dialogruta ["Vill du klippa ut eller kopiera kundens e-postadress?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Klipp ut [Kunder::E-post]
Else If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 2]
Kopiera [Kunder::E-post]
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteget Klistra in
Scriptsteget Radera
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)