Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för redigering > Ställ in markering
 
Ställ in markering
Användning 
Anger start- och slutpositionen för en markering i ett fält.
Se även 
Format 
Ställ in markering [<tabell::fält>;Startposition: <n>; Slutposition: <n>]
Tillval 
Gå till målfält anger det fält vars innehåll du vill markera.
Startposition anger markeringens startposition.
Slutposition anger markeringens slutposition.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Partiell 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Start- och slutvärdena kan skrivas in direkt eller bestämmas med hjälp av en beräkning. Om inget målfält angetts används det fält som för tillfället är aktivt.
Kommentarer 
Fältpositionen avgörs av antalet tecken, inklusive blanksteg, med början på position 1, det första tecknet i fältet. Markeringen inkluderar alla värden från och med startpositionen till och med slutpositionen. Om t.ex. Fält1 har värdet "abcdefgh" och scriptparametrarna anger startpositionen till "3" och slutpositionen till "6" kommer scriptsteget att returnera markeringen "cdef".
Om startpositionen är giltig och slutpositionen är utanför det tillåtna intervallet markeras allt från startpositionen till slutet på fältet. Om bara slutpositionen är giltig flyttas markören till slutpositionen och inget markeras. Om både start- och slutposition är ogiltiga flyttas markören till slutet på fältinnehållet.
Ingen åtgärd vidtas om användaren försöker utföra en markering i ett containerfält.
Data som markeras utanför det synliga området rullas in så att de syns.
I FileMaker Go markerar det här scriptsteget inte markerad text om tangentbordet är dolt på enheten.
Exempel 1 
Markerar de 5 första siffrorna i fältet Postnummer.
Ställ in markering [Kunder::Postnummer; Startposition: 1; Slutposition: 5]
Exempel 2 
Markerar antalet stycken som användaren anger i den anpassade dialogrutan.
Visa anpassad dialogruta ["Hur många stycken vill du markera?"; Produkter::Antal stycken]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Ställ in markering [Produkter::Beskrivning; Startposition: 1; Slutposition: Position ( Produkter::Beskrivning; ¶ ; 1 ; Produkter::Antal stycken )]
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)