Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för redigering > Klistra in
 
Klistra in
Användning 
Klistrar in innehållet i Urklipp i det angivna fältet i den aktuella posten.
Se även 
Format 
Klistra in [Välj; Ingen utformning; <tabell::fält>]
Tillval 
Markera hela innehållet ersätter innehållet i ett fält med innehållet i Urklipp. Om du inte använder Markera hela innehållet kopieras innehållet i Urklipp över det som är markerat i fältet.
Utan utformning anger att FileMaker Pro ska ignorera alla textstilar och all utformning som är associerade med innehållet i Urklipp.
Gå till målfält anger det fält du vill klistra in i.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Partiell 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Om du försöker klistra in data som inte matchar fälttypen för målfältet klistrar FileMaker Pro in dessa data men visar dessutom ett varningsmeddelande när du försöker lämna fältet. Om fältet inte finns i den aktuella layouten returnerar FileMaker Pro en felkod som kan registreras med funktionen Get ( SenasteFel ).
Kommentarer 
Om du manuellt markerar fältdata innan du kör det här scriptsteget i FileMaker WebDirect utförs scriptsteget som om du inte hade markerat något. Använd scriptsteget Ställ in markering om du vill markera fältdata innan du kör det här scriptsteget i FileMaker WebDirect.
Exempel 1 
Klistrar in innehållet i Urklipp i det aktiva fältet.
Visa anpassad dialogruta ["Vill du klistra in innehållet i Urklipp?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Klistra in [Välj]
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteget Klipp ut
Scriptsteget Kopiera
Scriptsteget Radera
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)