Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för redigering > Radera
 
Radera
Användning 
Raderar innehållet i det angivna fältet i den aktuella posten.
Se även 
Format 
Radera [Välj; <tabell::fält>]
Tillval 
Markera hela innehållet raderar allt i fältet. Om du inte använder Markera hela innehållet raderas bara det som är markerat i fältet.
Gå till målfält anger det fält vars innehåll du vill ta bort.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Partiell 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Det här scriptsteget tar bort innehållet i fältet i aktuell post utan att först placera innehållet i Urklipp. Om du vill klippa ut och klistra in fältinformationen använder du scriptsteget Klipp ut. Använd Ångra omedelbart om du vill återställa innehållet.
Kommentarer 
Om du manuellt markerar fältdata innan du kör det här scriptsteget i FileMaker WebDirect utförs scriptsteget som om du inte hade markerat något. Använd scriptsteget Ställ in markering om du vill markera fältdata innan du kör det här scriptsteget i FileMaker WebDirect.
Exempel 1 
Raderar fältet E-post i den aktuella posten.
Visa anpassad dialogruta ["Vill du radera kundens e-postadress?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Radera [Välj; Kunder::E-post]
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)