Lägga till och visa data > Ange data i poster > Kopiera och flytta data i poster
 
Kopiera och flytta data i poster
 
För att
... gör du så här i bearbetningsläge
Kopiera eller flytta ett värde från ett fält till ett annat
Markera fältets innehåll och välj Redigera > Kopiera eller Klipp ut. Visa en annan post om det behövs. Klicka i det fält som ska innehålla informationen och välj Redigera > Klistra in.
Kopiera ett värde från ett fält i den senast använda posten
Klicka i det fält som ska innehålla informationen och välj Sätt in > Från senast besökta post.
Kopiera värden i en post till ett annat program
Välj Redigera > Kopiera när inga fält är markerade. Klistra in posten från Urklipp i det andra programmet.
Kopiera alla data i en post (inklusive alla relaterade poster i en portal och fält på flikpaneler eller glidpaneler som är den panel som ligger längst fram)
Välj Redigera > Kopiera när inga fält är markerade.
Obs!  Fält på flikpaneler eller glidpaneler som inte är den panel som ligger längst fram och fält på stängda flytande fönster kopieras inte.
Kopiera alla hittade poster till Urklipp i textformat (men inte data från flikpaneler eller glidpaneler som inte ligger längst fram)
Håll ned Skift (Windows) eller Alt (macOS) medan du väljer Redigera > Kopiera när inga fält är markerade.
Klistra in text från Urklipp utan utformning (t.ex. fetstil eller kursiv stil)
Klicka på det fält som du vill ska innehålla texten och välj sedan menyn Redigera > Klistra bara in text.
Klistra in text från Urklipp med utformning (t.ex. fetstil eller kursiv stil)
Klicka i det fält som du vill ska innehålla texten och välj Redigera > Klistra in.
Kommentar 
När du kopierar en post kopieras allt utom informationen i containerfält. Informationen kopieras i tabbavgränsat format, i samma ordning som fälten har i layouten.
Du kan kopiera och klistra in innehållet i enskilda celler i Tabellvy. Du kan inte kopiera eller klistra in innehållet från flera celler, men du kan kopiera den aktuella posten eller de aktuella hittade posterna till Urklipp.
Relaterade avsnitt 
Spara och kopiera filer
Flytta mellan poster
Söka efter poster