Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för redigering
 
Scriptsteg för redigering
Med scriptsteg för redigering kan du klippa ut, kopiera, klistra in eller radera innehållet i ett fält, ångra eller göra om en tidigare åtgärd och markera innehållet i ett fält.