Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor navigatie > Ga naar lay-out
 
Ga naar lay-out
Doel 
Schakelt over naar de opgegeven lay-out.
Zie ook 
Opmaak 
Ga naar lay-out [“<lay-outnaam of lay-outnummer>” ; Animatie: <animatie-optie>]
Opties 
originele lay-out is de actieve lay-out wanneer het script wordt gestart.
Met Lay-out geeft u de naam van een lay-out op in de lijst met lay-outs die zijn gedefinieerd in uw bestand.
Met Lay-outnaam dmv. berekening geeft u een formule op waarvan het resultaat een geldige lay-outnaam is.
Met Lay-outnummer dmv. berekening geeft u een formule op waarvan het resultaat een geldig lay-outnummer is. (lay-outnummers komen overeen met de volgorde van de lay-outs in het bestand).
Met Animatie (Alleen FileMaker Go) geeft u de animatie op die u wilt gebruiken om naar de nieuwe lay-out in FileMaker Go over te schakelen.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Gedeeltelijk 
FileMaker Server 
Gedeeltelijk 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Gedeeltelijk 
FileMaker WebDirect 
Gedeeltelijk 
Runtime-oplossing 
Gedeeltelijk 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Door deze scriptstap aan het begin van een script op te nemen zorgt u ervoor dat de gebruiker met de juiste lay-out begint.
Opmerkingen 
Met de scriptstap Ga naar lay-out kunt u alleen naar de lay-outs gaan die zijn gedefinieerd in hetzelfde bestand als het script zelf. Wanneer u naar een lay-out in een extern bestand wilt gaan, definieert u een script in dat bestand met de scriptstap Ga naar lay-out en roept u dat script aan vanuit het eerste bestand met de Script uitvoeren scriptstap.
Wanneer u Lay-outnaam door berekening kiest, worden lay-outs met dezelfde namen herkend in de volgorde waarin ze zijn gemaakt. Als u meerdere lay-outs met dezelfde naam hebt, selecteert u de gewenste lay-out in de lay-outlijst of gebruikt u Lay-outnummer door berekening.
Definieer een niet-opgeslagen berekeningveld met de Get ( LayoutNummer ) functie en plaats deze in uw lay-outs om de lay-outnummers van uw lay-outs te controleren.
Wanneer een bestand twee of meer tabellen heeft, voegt FileMaker Pro voor de duidelijkheid de naam van de brontabel toe aan de lay-outnaam. Bijvoorbeeld, Ga naar lay-out [“Lay-outnr. 2” (TabelB)].
U kunt geen animaties gebruiken voor het wisselen van lay-out via het menuonderdeel Ga naar lay-out of de knoppen in de statusbalk.
Voorbeeld 1 
Dit voorbeeldscript gaat in het actieve venster naar het resuméveld in de lay-out Factuurgegevens.
Ga naar lay-out ["Factuurgegevens"]
Ga naar veld [Facturen::Resumé]
Voorbeeld 2 
Dit script controleert op welk apparaat de database draait en gaat naar de juiste lay-out.
If [PatternCount (Get (ApplicatieVersie); "iPad" )]
Ga naar lay-out ["iPad klanten"]
Else If [PatternCount (Get (ApplicatieVersie); "Pro" )]
Ga naar lay-out ["Klanten"]
Else
Ga naar lay-out ["iPhone klanten"]
End If
Records sorteren [Herstellen; Met dialoogvenster: Uit]
Voorbeeld 3 
Dit voorbeeldscript schakelt over naar de lay-out Contactpersonen en zoomt tegelijkertijd in.
Ga naar lay-out [“Contactpersonen” ; Animatie: Inzoomen]
Verwante onderwerpen 
Nieuw venster scriptstap
Get ( LayoutToegang ) functie
Get ( LayoutNaam ) functie
Get ( LayoutNummer ) functie
Get ( LayoutTabelNaam ) functie
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)
Formules