Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor vensters > Nieuw venster
 
Nieuw venster
Doel 
Maakt een nieuw venster op basis van het voorgrondvenster.
Zie ook 
Opmaak 
Nieuw venster[Stijl: Document/Zwevend document/Dialoogvenster/Kaart; Naam: <naam van venster>; Met lay-out: <naam van lay-out>; Hoogte: <n>; Breedte: <n>; Boven: <n>; Links: <n>]
Opties 
U kunt één van de volgende vensterstijlen kiezen:
Document opent een documentvenster.
Zwevend document opent een zwevend documentvenster.
Dialoogvenster opent een dialoogvenster.
Kaart opent een kaart.
U kunt deze vensterinstellingen opgeven:
Vensternaam is de naam van het nieuwe venster. Vensternamen moeten niet uniek zijn.
Lay-out is de naam van de lay-out die moet worden gebruikt.
Hoogte is de hoogte van het nieuwe venster, in punten.
Breedte is de breedte van het nieuwe venster, in punten.
Bij Vanaf boven geeft u de afstand van het nieuwe venster vanaf de bovenkant van het scherm in punten op (of voor een kaart vanaf de bovenkant van de lay-out in het bovenliggende venster).
Bij Vanaf links geeft u de afstand van het nieuwe venster vanaf de linkerkant van het scherm in punten op (of voor een kaart vanaf de linkerkant van het bovenliggende venster).
U kunt deze vensteropties opgeven:
Sluiten schakelt de knop Sluiten in de titelbalk van het venster in.
Minimaliseren schakelt de knop Minimaliseren in de titelbalk van het venster in.
Maximaliseren schakelt de knop Maximaliseren in de titelbalk van het venster in.
Bovenliggend venster dimmen maakt het lay-outgebied van het bovenliggende venster voor een kaart donker.
Met Vergroten/verkleinen kunnen gebruikers de grootte van het venster wijzigen.
Menubalk toont het gebied boven in het venster waar de geïnstalleerde menureeks wordt weergegeven. Deze optie wordt niet ondersteund in macOS of wanneer het actieve venster een kaart is.
Werkbalken toont de statusbalk in FileMaker Pro en de statusbalk en werkbalk in FileMaker Go.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Gedeeltelijk 
Custom Web Publishing 
Gedeeltelijk 
FileMaker WebDirect 
Gedeeltelijk 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Deze scriptstap maakt een nieuw documentvenster, zwevend documentvenster, dialoogvenster of kaart. U hoeft niet voor elke optie een waarde op te geven. Wanneer bij een bepaalde optie geen waarde is ingevoerd, gebruikt FileMaker Pro de standaardwaarde die ook wordt gebruikt als u Venster > Nieuw venster kiest.
Raadpleeg Werken met vensters en Over vensterstijlen.
Opmerkingen 
Wanneer u de knoppen Maximaliseren en Minimaliseren uitschakelt, verschijnen deze knoppen niet op de titelbalk van het venster.
U kunt een script of knopscriptstap gebruiken om een venster te beheren, zelfs als vensterbesturingselementen in de titelbalk van het venster zijn uitgeschakeld.
In FileMaker WebDirect en Custom Web Publishing opent deze scriptstap een nieuw virtueel venster in de webbrowser. Inactieve virtuele vensters blijven open maar zijn niet zichtbaar. Gebruik de Venster selecteren scriptstap om het huidige (actieve) virtuele venster te wijzigen. Instellingen voor de vensterstijl worden niet ondersteund.
FileMaker WebDirect biedt geen ondersteuning voor de vensterstijl Kaart.
FileMaker Go biedt geen ondersteuning voor de stijlopties Zwevend document- en Dialoogvenster. De opties voor de positionering van vensters en de wijziging van de grootte ervan worden in FileMaker Go alleen voor kaarten ondersteund omdat de documentvensters altijd schermvullend worden weergegeven.
Voorbeeld 1 
Dit voorbeeldscript opent een nieuwe kaart met de lay-out 'Klanten' en sorteert de records op het veld 'Klantnummer'.
Nieuw venster [Stijl: Kaart; Met lay-out: “Klanten” (Klanten)]
Records op veld sorteren [Aflopend; Klanten::Klantnummer]
Voorbeeld 2 
Gaat naar de lay-out Facturen afdrukken in een nieuw zwevend venster en activeert de modus Schermafdruk.
Nieuw venster [Stijl: Zwevend documentvenster; Naam: “Facturen afdrukken”; Met lay-out: “Facturen afdrukken” (Facturen); Boven: Get (VensterBoven) + 25; Links: Get (VensterLinks) + 25]
Ga naar Schermafdruk [Onderbreken: Uit]
Verwante onderwerpen 
Ga naar lay-out scriptstap
Berekeningvelden definiëren
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)