Een oplossing maken > Een FileMaker Pro-bestand maken
 
Een FileMaker Pro-bestand maken
U kunt net zoveel bestanden maken als u nodig hebt voor het ordenen van gegevens. U kunt:
een leeg bestand maken en vervolgens zelf lay-outs ontwerpen.
een leeg bestand maken met lay-outs die u hebt gedefinieerd met een startklare oplossing van FileMaker Pro. Raadpleeg Een FileMaker Pro-bestand maken vanuit een startklare oplossing.
in FileMaker Pro een bestand met gegevens in een andere bestandsindeling openen (bijvoorbeeld een Microsoft Excel-bestand) en zo nodig het ontwerp wijzigen door lay-outs toe te voegen. Raadpleeg Een gegevensbestand converteren naar een nieuw FileMaker Pro-bestand.
Opmerking  Kies Bestand > Aan de slag om snel een bestand te maken met behulp van de eerder beschreven methode.
Zo maakt u een nieuw bestand:
1. Kies Bestand > Nieuwe oplossing.
2. Typ een naam voor het bestand (kies eventueel ook een andere map).
Windows: Selecteer in de keuzelijst Opslaan als type de optie FileMaker-bestanden.
3. Klik op Opslaan.
FileMaker Pro opent het nieuwe bestand in de modus Bladeren en geeft het dialoogvenster Database beheren weer waarin u de velden voor het bestand kunt definiëren.
4. Definieer de velden en kies opties ervoor. Raadpleeg Velden definiëren en wijzigen.
U kunt ook tabellen toevoegen en relaties definiëren in het dialoogvenster Database beheren. Raadpleeg Databasetabellen definiëren en Werken met gerelateerde tabellen.
5. Klik op OK om het dialoogvenster Database beheren te sluiten.
6. (Optioneel) Schakel over naar de modus Lay-out en voeg verfraaiingen aan de lay-out toe. Raadpleeg Lay-outs en rapporten maken en beheren.
7. Voeg in de modus Bladeren gegevens aan het bestand toe. Raadpleeg Gegevens toevoegen en weergeven.
Opmerkingen 
Als u velden wilt definiëren met behulp van het dialoogvenster Veldkiezer in de modus Lay-out, raadpleegt u Velden definiëren en wijzigen in het dialoogvenster Veldkiezer.
Vermijd het volgende in FileMaker Pro-bestandsnamen:
meer dan één punt; de bestandsnaam mag alleen het punt voor de fmp12-bestandsextensie bevatten.
aanhalingsteken ("), schuine streep (/), backslash (\), punthaken (<>), sterretje (*), vraagteken (?), dubbelepunt (:), verticale streep (|)
Raadpleeg de FileMaker Knowledge Base.