Een oplossing maken > Velden definiëren en wijzigen > Velden definiëren en wijzigen in het dialoogvenster Veldkiezer
 
Velden definiëren en wijzigen in het dialoogvenster Veldkiezer
In de modus Lay-out kunt u velden voor de huidige lay-out van de huidige tabel definiëren met behulp van het dialoogvenster Veldkiezer. Als u velden voor een andere tabel wilt definiëren, gebruikt u het dialoogvenster Database beheren (raadpleeg Velden definiëren en wijzigen).
Zo definieert of wijzigt u velden:
1. In de lay-out waarvoor u velden wilt definiëren of wijzigen klikt u in de modus Lay-out op Knop Veldkiezer in de statusbalk.
Raadpleeg Schakelen tussen lay-outs.
2. Voeg in het dialoogvenster Veldkiezer velden toe of wijzig of verwijder velden.
 
Om dit te doen
Gaat u als volgt te werk
Een veld toevoegen
Klik op Nieuw veld, typ een naam voor het veld en kies een veldtype. Klik op Sleepopties en wijzig indien nodig opties voor de positie van het veld en labels. Sleep vervolgens het veld naar de lay-out. Raadpleeg Veldlabels toevoegen en wijzigen.
Een veldnaam wijzigen
Windows: Dubbelklik op het veld en typ vervolgens de nieuwe veldnaam.
macOS: Selecteer het veld, klik op het veldnaam en typ de nieuwe veldnaam.
Raadpleeg Velden benoemen.
Een veldtype wijzigen
Selecteer het veldtype en kies vervolgens een nieuw type in de lijst. Raadpleeg Veldtypen selecteren.
Opties voor bevestigingen, automatische invoer en opslag voor een veld wijzigen
Klik rechts op de veldnaam en kies Veldopties. Raadpleeg Opties instellen voor velden.
Een veld verwijderen
Klik rechts op het veld of de velden en kies Veld verwijderen.
Klik op Knop Velden sorteren om velden in de lijst te sorteren. Klik op Knop Beheren (zie hieronder) om het dialoogvenster Database beheren te openen. Als u een veld in een lange lijst wilt vinden, typt u de veldnaam in het zoekvak dicht bij de bovenkant van het dialoogvenster.
Opmerkingen 
Als u gedefinieerde velden automatisch in een lay-out wilt plaatsen, selecteer u de voorkeur Nieuwe velden toevoegen aan actieve lay-out (in het dialoogvenster Voorkeuren) alvorens de velden te definiëren. Raadpleeg Lay-outvoorkeuren instellen.
Wanneer u een veldnaam wijzigt, wijzigt FileMaker Pro de naam in elke lay-out en alle veldverwijzingen die in berekening- of resumévelden worden gebruikt.
Verwante onderwerpen 
Veldlabels toevoegen en wijzigen
Gevolgen van gewijzigd veldtype
Gereserveerde woorden of symbolen gebruiken voor een veld- of tabelnaam
Velden kopiëren of verplaatsen tussen tabellen (FileMaker Pro Advanced)