Een oplossing maken > Databasetabellen definiëren
 
Databasetabellen definiëren
Gebruik databasetabellen om uw gegevens te organiseren en te groeperen volgens een gemeenschappelijk kenmerk of principe. Uw database kan net zoveel tabellen bevatten als u nodig hebt voor de organisatie van uw gegevens. (De enige beperking is de opslagruimte van uw vaste schijf.)
Voor elk nieuw bestand wordt in de relatiegrafiek standaard een tabel met dezelfde naam als het bestand weergegeven. Deze tabel kan later worden hernoemd of verwijderd.
Tabellen die u aan een bestand toevoegt, worden automatisch weergegeven in de relatiegrafiek.
Zo definieert u een tabel:
1. Kies Bestand > Beheren > Database.
2. Klik op het tabblad Tabellen.
3. Geef een naam op voor de tabel en klik op Maken.
Als u een tabelnaam wilt wijzigen, selecteert u de tabel, typt u een nieuwe naam en klikt u op Wijzigen.
4. Ga verder met het definiëren van tabellen of klik op het tabblad Velden om velden te definiëren.
Opmerking  Wanneer u een tabelnaam wijzigt, werkt FileMaker Pro alle verwijzingen naar die tabel in al uw berekeningen, relaties, scripts, tabelvermeldingen en dergelijke bij.
Belangrijk  Naast de opslag van gegevens gebruikt FileMaker Pro tabellen ook om relaties te beschrijven in de relatiegrafiek en om de context voor lay-outs en sommige berekeningen te bepalen. Zie Werken met gerelateerde tabellen voor meer informatie over relaties. Zie Werken met de relatiegrafiek voor meer informatie over relatiegrafieken. Zie Lay-outs en rapporten maken en beheren voor meer informatie over het maken van lay-outs.
Verwante onderwerpen 
Velden definiëren en wijzigen
Werken met gerelateerde tabellen
Tabeldefinities, velddefinities en gegevens verwijderen
Gereserveerde woorden of symbolen gebruiken voor een veld- of tabelnaam
Tabelschema's kopiëren of importeren (FileMaker Pro Advanced)