Een oplossing maken > Velden definiëren en wijzigen
 
Velden definiëren en wijzigen
Wanneer u een nieuwe oplossing maakt, wordt FileMaker Pro in de modus Bladeren geopend en ziet u het dialoogvenster Database beheren waarin u velden kunt definiëren. U maakt elke veldnaam en kiest het veldtype ervan. Daarna kunt u opties selecteren die bepalen hoe gegevens in het veld worden geïnterpreteerd, ingevoerd, berekend, opgeslagen en weergegeven.
Zo definieert of wijzigt u velden:
1. Als u een nieuwe oplossing maakt, wordt het dialoogvenster Database beheren in de modus Bladeren geopend.
Om bestaande velddefinities te wijzigen, kiest u Bestand > Beheren > Database.
2. Klik op het tabblad Velden als het niet wordt weergegeven.
3. Kies indien nodig de gepaste tabel uit de lijst Tabel.
4. Voeg velden toe, wijzig ze of verwijder ze.
 
Om dit te doen
Gaat u als volgt te werk
Een veld toevoegen
Typ in het invoervak Veldnaam een naam voor het veld. Kies bij Type een veldtype. Klik vervolgens op Maken. Klik op Opties om opties voor de bevestiging, automatische invoer en opslag in te stellen voor het veld. Raadpleeg Opties instellen voor velden.
Een veldnaam wijzigen
Selecteer het veld. Typ bij Veldnaam de nieuwe naam en klik op Wijzigen. Raadpleeg Velden benoemen.
Het veldtype wijzigen
Selecteer het veld. Selecteer bij Type een nieuw veldtype en klik op Wijzigen. Raadpleeg Veldtypen selecteren.
Veldopties wijzigen
Dubbelklik op de veldnaam of selecteer het veld en klik op Opties.
Een veld verwijderen
Selecteer het veld en klik op Verwijderen.
Een berekeningsformule wijzigen
Selecteer het berekeningveld en klik op Opties (of dubbelklik op de veldnaam). Maak de gewenste wijzigingen in het dialoogvenster Berekening opgeven en klik op OK. Raadpleeg Berekeningvelden definiëren.
Een resuméveld wijzigen
Selecteer het resuméveld en klik op Opties (of dubbelklik op de veldnaam). Maak in het dialoogvenster Opties voor resuméveld uw wijzigingen en klik op OK. Raadpleeg Resumévelden definiëren.
Opmerkingen 
Als u een berekeningsformule of resuméberekening hebt gewijzigd, worden in FileMaker Pro de waarden opnieuw berekend wanneer u het dialoogvenster Database beheren sluit.
Als u gedefinieerde velden automatisch in een lay-out wilt plaatsen, selecteer u de voorkeur Nieuwe velden toevoegen aan actieve lay-out (in het dialoogvenster Voorkeuren) alvorens de velden te definiëren. Raadpleeg Lay-outvoorkeuren instellen.
Voor het wijzigen van de volgorde waarin velden verschijnen in het dialoogvenster Database beheren (en alle dialoogvensters die velden in een lijst weergeven) sleept u de dubbele pijl Pictogram Dubbele pijl naast de velddefinitie omhoog of omlaag. Als u opnieuw wilt ordenen op veldnaam of type, klikt u op de kolomkop Veldnaam of Type.
Verwante onderwerpen 
Veldlabels toevoegen en wijzigen
Gevolgen van gewijzigd veldtype
Werken met gerelateerde tabellen
Werken met formules en functies
Gereserveerde woorden of symbolen gebruiken voor een veld- of tabelnaam
Velden kopiëren of verplaatsen tussen tabellen (FileMaker Pro Advanced)