Gegevens opslaan, importeren en exporteren > Een gegevensbestand converteren naar een nieuw FileMaker Pro-bestand
 
Een gegevensbestand converteren naar een nieuw FileMaker Pro-bestand
U kunt een gegevensbestand uit een andere toepassing converteren naar een nieuw FileMaker Pro-bestand. Daarbij importeert FileMaker Pro de gegevens en maakt het een nieuw FileMaker Pro-bestand. Dit geconverteerde FileMaker Pro-bestand bevat het volgende:
De gegevens uit het bestand dat of de bron die u converteert.
Twee lay-outs om de gegevens weer te geven: een Standaardformulier en een Lijstweergave.
Geconverteerde veldnamen, als die beschikbaar zijn in het bestand dat of de bron die u converteert. Anders worden er generieke veldnamen gebruikt: f1, f2, f3, enz. (Veldnamen worden geconverteerd vanaf de Microsoft Excel-, FileMaker Pro-, DBF-, samenvoeg-, ODBC- en XML-indelingen.)
Geconverteerde veldtypen (tekst, getal, datum, enzovoort) als die beschikbaar zijn in het bestand dat of de bron die u converteert. Anders zijn alle velden tekstvelden. (Veldtypen worden geconverteerd vanaf de FileMaker Pro-, Microsoft Excel-, ODBC-, DBF- en XML-indelingen.)
Raadpleeg Gegevens in een bestaand bestand importeren voor meer informatie over het importeren van gegevens in een bestaand bestand.
Zo importeert u gegevens in een nieuw bestand:
1. Sla in de brontoepassing (de toepassing van waaruit u gegevens in FileMaker Pro importeert) de te importeren gegevens op in een bestandsindeling die door FileMaker Pro wordt ondersteund.
Zie Ondersteunde bestandsindelingen voor importeren/exporteren voor een lijst van ondersteunde bestandsindelingen.
2. Gebruik een van de volgende methoden om het gegevensbestand te openen:
Kies in FileMaker Pro Bestand > Openen. Klik op Bladeren op het tabblad Mijn oplossingen in het Startpaneel.
Sleep het gegevensbestand naar het programma FileMaker Pro.
3. Kies in het dialoogvenster 'Bestand openen' bij Bestandstype (Windows) of Weergeven (macOS) het bestandstype (indien nodig). Selecteer vervolgens het bestand dat u wilt converteren en klik daarna op Openen.
4. Als u een Microsoft Excel-spreadsheet converteert en het dialoogvenster Excel-gegevens opgeven verschijnt, kiest u een werkblad of een benoemd bereik in het werkmapbestand en klikt u op OK.
5. Als het eerste dialoogvenster Optie eerste rij verschijnt, kiest u of de eerste rij met gegevens veldnamen of de eerste record van gegevens bevat en klikt u daarna op OK.
6. In het dialoogvenster 'Nieuw bestand' typt u een naam voor het nieuwe bestand, kiest u een locatie en klikt u vervolgens op Opslaan.
FileMaker Pro converteert de gegevens naar een FileMaker Pro-bestand en geeft het bestand weer.
Opmerkingen 
Als het bestand dat u converteert groot is, verschijnt mogelijk een importdialoogvenster waarin de voortgang van het importproces wordt aangegeven. Als u de import wilt stopzetten, klikt u op Stoppen. FileMaker Pro zal echter nog steeds een bestand maken dat een gedeeltelijke reeks van de geconverteerde gegevens bevat.
Als u regelmatig gegevens uit dezelfde bron importeert, kunt u het proces automatiseren door een terugkerende import in te stellen. Gegevens die via terugkerende import zijn geïmporteerd, zijn alleen-lezen in FileMaker Pro. Raadpleeg Terugkerende importacties instellen.