Inställningar för FileMaker WebDirect
 

Inställningar för FileMaker WebDirect

När du ändrar inställningar för webbpublicering startar Admin Console om Web Publishing Engine. Under omstarten är alla webbpublicerade databaser otillgängliga för webbanvändare.

Viktigt  Ändra bara inställningar för webbpublicering när inte Web Publishing Engine används. Webbpubliceringsklienter kan förlora arbete som inte har sparats när Web Publishing Engine startas om.

För att aktivera FileMaker WebDirect:

1. Klicka på fliken Connectorer > Webbpublicering.

2. Ställ in FileMaker WebDirect till Aktiverad.

Se Guide för FileMaker WebDirect.

Obs!  Huvuddatorns Web Publishing Engine startas automatiskt när du aktiverar FileMaker WebDirect.

Relaterade avsnitt 

Administrera databaser

Administrera klienter

Inställningar för webbpublicering

Inställningar för serverinformation