Inställningar för webbpublicering
 

Inställningar för webbpublicering

Web Publishing Engine gör webbpublicerade databaser tillgängliga till webbanvändare via FileMaker WebDirect, anpassad webbpublicering med PHP och anpassad webbpublicering med XML.

Viktigt  Ändra bara inställningar för webbpublicering när inte Web Publishing Engine används. Webbpubliceringsklienter kan förlora arbete som inte har sparats när Web Publishing Engine startas om.

För att aktivera en Web Publishing Engine:

1. Klicka på fliken Connectorer > Webbpublicering.

2. För Web Publishing Engine ställer du in huvuddatorn eller en arbetsdatorKörs.

Relaterade avsnitt 

Inställningar för PHP- och XML-webbpublicering

Inställningar för FileMaker WebDirect

Inställningar för FileMaker Data API

Webbpubliceringsloggar