Inställningar för serverinformation
 

Inställningar för serverinformation

Visa och ange inställningar för serverinformation genom att klicka på fliken Konfiguration > Allmänna inställningar.

 

För att

Gör så här

Stoppa databasservern.

Klicka på Stoppa databasservern.

1. Ange ett meddelande som kommer att visas för FileMaker-klienter.

2. Ange tidsfördröjningen innan servern stoppas.

3. Klicka på Stoppa databasservern.

Ange värdnamnet som ska visas i FileMaker Server Admin Console, FileMaker Pro Advanced och FileMaker Go:

Ange servernamnet.

Tips  Använd ett namn som består av ASCII-standardtecken och som inte innehåller blanksteg. Använd inte snedstreck (/) i servernamnet.

Servernamnet visas:

i dialogrutan Värdar i FileMaker Pro Advanced

i FileMaker Go Startcenter

Kopiera server-ID, som är ett unikt ID för denna FileMaker Server-driftsättning

Klicka på Kopiera.

Uppdatera programvaran

När en programuppdatering är tillgänglig visas en länk vid Serverversion. Klicka på länken för att installera uppdateringen.

Byta visningsspråk

Klicka på Ändra och välj språket.

Relaterade avsnitt 

Startinställningar

Förstå server-ID