Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Lay-outthema's opslaan en beheren > Lay-outthema's beheren
 

Lay-outthema's beheren

1. Kies Bestand > Beheren > Thema's.

U kunt een lijst met alle beschikbare thema's in het bestand bekijken. Vooraf gedefinieerde thema's (thema's die worden meegeleverd bij FileMaker Pro Advanced) worden tussen vierkante haakjes gezet ([ ]). De kolom Aantal lay-outs toont het aantal lay-outs dat elk thema gebruikt.

2. In het dialoogvenster Thema's beheren:

 

Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

Een thema hernoemen

Selecteer een aangepaste thema, klik op Hernoemen en typ vervolgens een nieuwe naam.

Tip  Een eigen thema heeft standaard dezelfde naam als het vooraf gedefinieerde FileMaker Pro Advanced-thema waarop het is gebaseerd. Geef het thema een andere naam om verwarring te vermijden.

Een thema dupliceren

Selecteer een thema en klik op Dupliceren.

Een thema kopiƫren en plakken

Wanneer de algemene voorkeur Geavanceerde tools gebruiken is ingeschakeld, selecteert u een thema en drukt u op Ctrl+C (Windows) of op Command-C (macOS). Druk vervolgens op Ctrl+V (Windows) of op Command-V (macOS).

Opmerking  Raadpleeg Algemene voorkeuren instellen.

Een thema verwijderen

Selecteer een thema en klik dan op Verwijderen.

Verwante onderwerpen 

Een lay-outthema opslaan

Lay-outthema's importeren