Verwijzingen > Voorkeuren instellen > Algemene voorkeuren instellen
 

Algemene voorkeuren instellen

Algemene programmavoorkeuren beïnvloeden alle FileMaker Pro Advanced-documenten waarin u werkt.

1. Windows: Kies Bewerken > Voorkeuren.

macOS: Kies FileMaker Pro Advanced > Voorkeuren.

2. Klik op het tabblad Algemeen.

 

Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

Slepen en neerzetten inschakelen om tekst in velden, tussen velden en tussen lay-outs te verplaatsen, alsook tussen toepassingen die slepen en neerzetten ondersteunen

Schakel het selectievakje Tekstselectie door slepen en neerzetten toestaan in.

De namen van maximaal 30 recent geopende bestanden weergeven in het menu Bestand > Recent of in het venster ‘Recent’

Schakel het selectievakje Recent geopende bestanden tonen in en typ een getal van 1 tot en met 30.

Windows: Tekst leesbaarder maken door alle lay-outobjecten in het werkgebied te vergroten

Schakel het selectievakje Vensterinhoud vergroten voor betere leesbaarheid in.

Opmerking  Als deze optie is geselecteerd, wordt in Windows de vereffening van lettertypen uitgeschakeld wanneer het zoomniveau op 75% of hoger wordt ingesteld.

Het dialoogvenster ‘Database beheren’ weergeven wanneer u een nieuw bestand maakt

Schakel Maak bestanden vanuit dialoogvenster Database beheren in.

Door deze optie uit te schakelen wordt de modus Lay-out weergegeven. Raadpleeg Velden definiëren en wijzigen op het tabblad Velden.

De standaardgrootte en -positie voor alle dialoogvensters herstellen

Klik naast Dialoogvensterformaten en -posities herstellen op de knop Herstellen.

Een naam voor de huidige gebruiker instellen

(Deze waarde wordt bijvoorbeeld gebruikt wanneer u Invoegen > Huidige gebruikersnaam kiest.)

Windows: Typ een naam bij Gebruikersnaam.

macOS: Selecteer Systeem in het vak Gebruikersnaam of selecteer Andere bij Gebruikersnaam en typ een naam in het tekstvak. (De systeemnaam is de ingevoerde naam in Systeemvoorkeuren. Raadpleeg Help in macOS.)

De taal instellen waarin de menu's, dialoogvensters en berichten in FileMaker Pro Advanced verschijnen

Windows: Kies bij Taal gebruikersinterface de gewenste taal.

macOS: Gebruik Systeemvoorkeuren. Raadpleeg Help in macOS. (U moet zich afmelden bij macOS en zich vervolgens opnieuw aanmelden om de nieuwe taal te zien.)

Opmerkingen

De nieuwe taal wordt pas van kracht wanneer u FileMaker Pro Advanced opnieuw start. Als bepaalde taalcomponenten niet zijn geïnstalleerd, krijgt u mogelijk een melding waarin u wordt gevraagd een taalpakket te installeren. Raadpleeg de installatiehandleiding van FileMaker Pro Advanced.

Deze instelling wijzigt de systeeminstellingen niet waarmee datums, tijden en getallen in een bepaald bestand worden weergegeven en gesorteerd. Zie Bestanden met andere systeeminstellingen openen voor meer informatie over systeeminstellingen.

Windows: Een stijl voor vloeiende tekenranden instellen

Kies bij Effen tekenstijl de gewenste stijl.

Opmerkingen

Als de lettertypen op het scherm wazig zijn, probeert u andere effen tekenstijlen toe te passen tot u een stijl vindt die het beste wordt weergegeven op het scherm.

In Windows wordt de vereffening van lettertypen uitgeschakeld wanneer het zoomniveau op 100% of hoger wordt ingesteld.

In macOS kunt u in Systeemvoorkeuren opties voor anti-aliasing instellen. Raadpleeg Help in macOS.

De FileMaker Pro Advanced-functies voor ontwikkeling en implementatie gebruiken, zoals Script Debugger, eigen menu's en databasecodering

Selecteer Geavanceerde tools gebruiken.

Raadpleeg Geavanceerde tools gebruiken.

Opmerking  U moet FileMaker Pro Advanced opnieuw starten nadat u deze voorkeur hebt ingeschakeld om de geavanceerde tools te gebruiken. U moet ook FileMaker Pro Advanced herstarten als u de voorkeur uitschakelt om de tools niet langer te gebruiken.

Verwante onderwerpen 

Een app op maat maken

Sneltoetsen (Windows)

Sneltoetsen (macOS)

Velden en tekst opmaken voor verticaal schrift