Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Lay-outthema's opslaan en beheren > Een lay-outthema opslaan
 

Een lay-outthema opslaan

Als u stijlkenmerken in een lay-out hebt gewijzigd, kunt u de wijzigingen opslaan in een thema. Met het opslaan op themaniveau kunt u het thema en alle stijlen ervan toepassen op een andere lay-out, of kunt u het thema en alle stijlen ervan importeren in een ander bestand.

Zo slaat u een thema op:

1. Maak in de lay-outmodus nieuwe stijlen of bewerk bestaande stijlen en sla uw wijzigingen op. Zie Stijlen in lay-outs bewerken of maken of Opmaakkenmerken in lay-outs kopiëren.

2. Klik in het infovenster op het tabblad Uiterlijk Uiterlijk.

Een sterretje (*) verschijnt na de naam van het thema en de pijl wordt rood om aan te geven dat de definitie van het thema is gewijzigd.

3. Klik op Knop Radiaal verloop bij Thema en voer één van de volgende handelingen uit:

 

Om dit te doen

Kies

De aangebrachte stijlwijzigingen op themaniveau opslaan

Wijzigingen aan thema opslaan. Wijzigingen worden toegepast op alle lay-outs in het bestand dat dit thema gebruikt. (Raadpleeg Voorbeeld van een invoerlijst die alleen waarden uit gerelateerde velden bevat.)

Opmerking  De standaardthema's die worden meegeleverd bij FileMaker Pro Advanced verschijnen tussen haakjes ([ ]) in het dialoogvenster ‘Thema's beheren’. Wanneer u wijzigingen aan een standaardthema opslaat, blijft de naam van het thema ongewijzigd maar de haakjes verdwijnen in het dialoogvenster Thema's beheren om aan te geven dat de kenmerken van het thema verschillen van de oorspronkelijke standaardinstellingen. U kunt een FileMaker Pro Advanced-thema op elk ogenblik opnieuw toepassen. Raadpleeg Het thema van een lay-out wijzigen.

De aangebrachte wijzigingen in een nieuwe thema opslaan en het oorspronkelijke thema ongewijzigd laten

Als nieuw thema opslaan en typ vervolgens een nieuwe naam.

Het thema een andere naam geven

Thema hernoemen en typ vervolgens een nieuwe naam.

Wijzigingen verwijderen die u hebt aangebracht sinds u de stijlen voor het laatst hebt opgeslagen op themaniveau

Wijzigingen aan thema ongedaan maken

Opmerkingen 

Updates voor de FileMaker Pro Advanced-software die een gewijzigde opmaak van de vooraf gedefinieerde thema's of gewijzigde opties voor bestandsherstel bevatten, kunnen uw eigen thema's mogelijk bijwerken. Raadpleeg Het thema van een lay-out wijzigen en Geavanceerde opties voor bestandsherstel instellen.

Verwante onderwerpen 

Lay-outthema's importeren

Prioriteit voor de weergave van opmaakkenmerken