Een app op maat maken > Werken met plug-ins > Plug-ins installeren
 

Plug-ins installeren

Ontwikkelaars van databases kunnen plug-inbestanden in containervelden invoegen en vervolgens scripts en berekeningen gebruiken om plug-ins te installeren en bij te werken.

Opmerking  Als u bezorgd bent dat ongewenste plug-ins kunnen worden geïnstalleerd wanneer u oplossingsbestanden test en uitprobeert, kunt u de optie Oplossingen toestaan om bestanden te installeren in de voorkeuren van de plug-in uitschakelen. Onthoud echter dat het oplossingsbestand op die manier mogelijk niet naar behoren zal werken als u verhindert dat vereiste plug-ins worden geïnstalleerd. Raadpleeg Plug-invoorkeuren instellen.

Zo installeert u een plug-inbestand:

1. Maak een containerveld. Raadpleeg Containervelden.

2. Voer één van de volgende handelingen uit:

Selecteer het containerveld in de bladermodus, kies Invoegen > Bestand invoegen, selecteer een plug-inbestand en klik vervolgens op Openen.

Schrijf een script en gebruik hierin de scriptstap Bestand invoegen om de plug-in in het containerveld in te voegen. Raadpleeg Scripts maken en bewerken en Bestand invoegen.

3. Maak een script en gebruik de Plug-inbestand installeren scriptstap om het containerveld als doelveld op te geven.

4. Voer het script uit om de plug-in te installeren.

Plug-ins worden geïnstalleerd in de volgende mappen:

Windows: C:\Gebruikers\gebruikersnaam\AppData\Local\FileMaker\FileMaker Pro Advanced\17.0\Extensions\

macOS: Macintosh HD/Users/gebruikersnaam/Library/Application Support/FileMaker/FileMaker Pro Advanced/17.0/Extensions

Tip  U kunt de functie Get (GeïnstalleerdeFMPlugins) gebruiken om de versie van de geïnstalleerde plug-in te identificeren en deze te vergelijken met de plug-in die in het containerveld is opgeslagen en daarna zo nodig de plug-in bij te werken door deze opnieuw te installeren. Raadpleeg Voorbeeld van update van plug-in en Get (GeïnstalleerdeFMPlugins).

Opmerkingen 

FileMaker Pro Advanced kan alleen plug-ins installeren die overeenkomen met de architectuur van het FileMaker Pro Advanced-programma. Bijvoorbeeld: De 64-bits versie van FileMaker Pro Advanced kan alleen 64-bits plug-ins installeren. Gebruik de Get (ProgrammaArchitectuur) functie om de architectuur van het huidige programma te bepalen.

U kunt meerdere versies van een plug-in niet installeren om meerdere versies van FileMaker Pro Advanced te ondersteunen.

Als uw oplossing een specifieke plug-inversie vereist die alleen werkt met de huidige versie van FileMaker Pro Advanced, geeft u gebruikers de opdracht om plug-ins handmatig te plaatsen in de map Extensions van de runtime-map van de huidige versie van FileMaker Pro Advanced of FileMaker.

Als een plug-in is bedoeld voor alle geïnstalleerde versies, moet u de plug-in handmatig installeren in de map AppData\Local\FileMaker\Extensions (Windows) of Application Support/FileMaker/Extensions (macOS) van elke gebruiker.

De zoekvolgorde voor het laden van plug-ins start bij de map Extensions in de programmamap van FileMaker Pro Advanced gevolgd door de map die door de scriptstap Plug-inbestand installeren wordt gebruikt. De laatste gecontroleerde locatie is de map AppData\Local\FileMaker\Extensions (Windows) of Application Support/FileMaker/Extensions (macOS).

FileMaker Pro Advanced zal geen plug-in laden als een plug-in met dezelfde plug-in-ID al is geladen.

macOS: Plug-ins die in containervelden worden opgeslagen, worden standaard gecomprimeerd.

Verwante onderwerpen 

Eigen plug-ins maken