Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get (GeïnstalleerdeFMPlugins)
 

Get (GeïnstalleerdeFMPlugins)

Geeft als resultaat de naam, het versienummer en de ingeschakelde status van geïnstalleerde plug-ins.

Opmaak 

Get (GeïnstalleerdeFMPlugins)

Parameters 

Geen

Resulterend gegevenstype 

tekst

Afkomstig van 

FileMaker Pro 12.0

Beschrijving 

Deze functie is handig als u wilt controleren of een geïnstalleerde plug-in nieuwer of ouder is dan een plug-in die vereist is door een bestand. Het versienummer wordt als resultaat gegeven als het beschikbaar is.

Als er meer plug-ins zijn geïnstalleerd, geeft Get (GeïnstalleerdeFMPlugins) als resultaat de waarden voor elke plug-in op aparte regels, van elkaar gescheiden door Returns.

Get (GeïnstalleerdeFMPlugins) geeft alleen informatie over de versie van de plug-in als resultaat wanneer de ontwikkelaars van de plug-in versie-informatie hebben ingevoerd in het bronbestand (Windows) of in het bestand info.plist (macOS).

macOS: Plug-ins worden opgeslagen als pakketten.

De ingeschakelde status wordt als volgt als resultaat gegeven:

Enabled De plug-in is ingeschakeld in de voorkeuren van FileMaker Pro Advanced en kan worden geladen.

Disabled – De plug-in is uitgeschakeld in de voorkeuren van FileMaker Pro Advanced en kan niet worden geladen.

Ignored – De plug-in kon niet worden geladen, mogelijk door incompatibele software.

Voorbeeld 1 

Wanneer:

MijnPlugin1 is geïnstalleerd en ingeschakeld op het tabblad Plug-ins in het dialoogvenster Voorkeuren.

MijnPlugin2 is geïnstalleerd en uitgeschakeld op het tabblad Plug-ins in het dialoogvenster Voorkeuren.

MijnPlugin3 niet kon worden geladen.

geeft Get (GeïnstalleerdeFMPlugins) als resultaat:

MijnPlugin1;1.0;Enabled

MijnPlugin2;1.1;Disabled

MijnPlugin3; ;Ignored

Verwante onderwerpen 

Plug-ins installeren

Plug-invoorkeuren instellen

Voorbeeld van update van plug-in

Voorbeeld van update van plug-in

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules