Een app op maat maken > Werken met plug-ins > Eigen plug-ins maken
 

Eigen plug-ins maken

Bent u C- of C++-programmeur en vertrouwd met berekeningen en scripts in FileMaker Pro Advanced, dan kunt u plug-ins maken om de functies van het FileMaker-programma uit te breiden. De plug-ins kunnen voordeel halen uit recursie en lussen of gebruikmaken van andere programmeerinterfaces. Als u zelf een plug-in wilt maken, hebt u de FileMaker-plug-in SDK nodig.

Om plug-ins te kunnen gebruiken, moeten FileMaker Pro Advanced-gebruikers in oplossingsbestanden toestaan dat plug-ins mogen worden geïnstalleerd en ingeschakeld. Bij gehoste bestanden moet de serverbeheerder toestaan in de Admin Console van FileMaker Server of FileMaker Cloud dat geïnstalleerde plug-ins op de server worden bijgewerkt door de Plug-inbestand installeren scriptstap.

Zo bereidt u uw eigen plug-ins voor:

1. Maak een plug-inbestand in C of C++.

Windows: De extensie van de plug-in moet .fmx (32-bits versie van FileMaker Pro Advanced) of .fmx64 (64-bits versie van FileMaker Pro Advanced) zijn.

macOS: De extensie van de plug-in moet .fmplugin zijn.

2. Compileer en test de plug-in.

3. Installeer het gecompileerde plug-inbestand in een containerveld in uw FileMaker-oplossing. Raadpleeg Plug-ins installeren.

4. (optioneel) U kunt het oplossingsbestand ook zo instellen dat de versie van de geïnstalleerde plug-ins wordt gecontroleerd en de plug-ins indien nodig automatisch worden bijgewerkt. Raadpleeg Voorbeeld van update van plug-in.

Gebruikers moeten het volgende doen om plug-ins in een bestand beschikbaar te maken:

1. Schakel uw plug-ins in het dialoogvenster ‘Voorkeuren’ in FileMaker Pro Advanced in en configureer ze. Raadpleeg Plug-invoorkeuren instellen.

2. (optioneel) Selecteer Oplossingen toestaan om bestanden te installeren in de voorkeuren van de plug-in om updates voor plug-ins automatisch te laten installeren. Raadpleeg Voorbeeld van update van plug-in.

3. Voer één van de volgende handelingen uit:

Om een functie van de plug-in te gebruiken, sorteert u de lijst met functies in het dialoogvenster ‘Berekening opgeven’ op type. Kies onder de naam van de plug-in een functie.

Om een scriptstap van de plug-in te gebruiken, sorteert u de lijst met scriptstappen in de Scriptwerkruimte op categorie. Kies onder de naam van de plug-in een scriptstap.

Opmerkingen 

Het is mogelijk dat systeembeheerders om veiligheidsredenen gebruikers verplichten om de optie Oplossingen toestaan om bestanden te installeren uit te schakelen. Neem contact op met de systeembeheerder van uw klant voor meer informatie.

Verwante onderwerpen 

Get (GeïnstalleerdeFMPlugins)