Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor velden > Bestand invoegen
 

Bestand invoegen

Importeert een bestand of bestandsverwijzing in het huidige containerveld; configureert het dialoogvenster ‘Bestand invoegen’.

Zie ook 

Opties 

Met Dialoogvensteropties kunt u een eigen dialoogvenster 'Bestand invoegen' maken, bestandstypen filteren en opties voor de opslag, weergave en compressie kiezen. Raadpleeg Het dialoogvenster Bestand invoegen - Opties.

Met Doel geeft u het containerveld of de variabele op waarin u het bestand wilt invoegen. Als de variabele niet bestaat, maakt deze scriptstap die (raadpleeg Variabelen gebruiken).

Met Bronbestand opgeven geeft u het bestand op dat u wilt invoegen. Raadpleeg Bestandspaden maken.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Gedeeltelijk 

FileMaker WebDirect 

Gedeeltelijk 

FileMaker Server 

Nee 

FileMaker Cloud 

Nee 

FileMaker Data API 

Nee 

Custom Web Publishing 

Nee 

Runtime-oplossing 

Ja 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

U moet een doelvariabele opgegeven, een doelcontainerveld in de huidige lay-out opgeven, in een containerveld klikken of de Ga naar veld scriptstap gebruiken voordat u deze scriptstap uitvoert. Als Doel niet is opgegeven, worden de gegevens in het actieve containerveld geplaatst. Anders geeft deze scriptstap als resultaat een foutcode die met de Get (LaatsteFout) functie kan worden vastgelegd. Als u geen bestand opgeeft dat moet worden ingevoegd, wordt in FileMaker Pro Advanced een dialoogvenster geopend waarin u een bestand kunt selecteren.

Opmerkingen 

FileMaker WebDirect biedt geen ondersteuning voor de opties Dialoogvensteropties of Bronbestand opgeven.

FileMaker Go gebruikt de volgende opties in het dialoogvenster ‘Bestand invoegen - Opties’ met deze scriptstap: voor Opslagopties gebruikt het Invoegen en voor Weergave gebruikt het Inhoud van bestand (indien mogelijk).

Voorbeeld 1 

Dit voorbeeldscript gaat naar het veld ‘Bestand’ en voegt een document in met het relatieve pad file:Documenten/Instructiehandleiding.doc.

Ga naar veld [Producten::Bestand]
Bestand invoegen ["Handleiding.doc"]

Voorbeeld 2 

In dit voorbeeldscript wordt een dialoogvenster met eigen bestandsopmaakfilters geopend waarin de gebruiker een bestand kan selecteren, wordt het geselecteerde bestand zo mogelijk gecomprimeerd en wordt het bestand in het actieve containerveld ingevoegd.

Bestand invoegen [Filters; Invoegen; Comprimeren (indien mogelijk)]

Voorbeeld 3 

Dit voorbeeld voegt het bestand dat is opgegeven in het veld Bestandsnaam in het containerveld Bestand in en probeert de inhoud van het bestand weer te geven.

Variabele instellen [$BESTANDSPAD; Waarde: Get (Documentpad) & Producten::Bestandsnaam]
Bestand invoegen [Invoegen; Inhoud weergeven; Nooit comprimeren; Producten::Bestand; $BESTANDSPAD]

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)