Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Lay-outs opmaken > Knoppen, popover-knoppen en popovers opmaken
 

Knoppen, popover-knoppen en popovers opmaken

Zo maakt u een knop of popover-knop op:

1. Selecteer in de modus Lay-out de knop of popover-knop.

2. Klik in het infovenster op het tabblad Uiterlijk Uiterlijk.

3. Kies Knop of Knop: pictogram in de lijst met objecttypen (dicht bij de bovenkant van het tabblad) en doe dan het volgende.

Opmerking  Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle onderdelen.

 

Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

De lijnstijl, kleur en opvulling wijzigen

Kies de lijnstijl, kleur en opvulling in het onderdeel Grafisch.

De opmaak van de labeltekst wijzigen

Voer één van de volgende handelingen uit:

Kies opties in het onderdeel Tekst in het Infovenster.

Gebruik de tekstopties in de opmaakbalk. Als u de opmaakbalk niet ziet, klikt u op Ordenen Gegevens op de lay-outbalk.

De horizontale en verticale uitlijning van de labeltekst en het pictogram instellen

Stel in het onderdeel Alinea de horizontale en verticale uitlijning in.

De kleur van de labelpictogrammen wijzigen

Kies Knop: pictogram in de lijst met objecttypen en selecteer vervolgens een weergavestatus (in de tweede lijst op het tabblad). Kies een kleur in het onderdeel Grafisch.

U kunt de vulkleur van de meegeleverde pictogrammen wijzigen. Bij eigen pictogrammen met de SVG-indeling is de wijziging van de vulkleur in FileMaker Pro Advanced echter alleen van toepassing op de elementen die nog geen gedefinieerde vulkleur in het SVG-bestand hebben. Voor meer informatie over SVG-ondersteuning raadpleegt u FileMaker Pro SVG-grammatica voor knoppictogrammen. U kunt de vulkleur van eigen pictogrammen met de PNG-indeling niet wijzigen.

Raadpleeg De weergavestatus voor een object opgeven.

Een schaduw toevoegen

Selecteer Buitenschaduw, Binnenschaduw of beide in het onderdeel Geavanceerde afbeelding.

De opvulling tussen de randen van de knop en zowel de labeltekst als het pictogram aanpassen

In het onderdeel Geavanceerde afbeelding geeft u voor Opvulling waarden (in punten) op voor Links, Rechts, Boven en Onder.

De opvulling tussen het pictogram en de labeltekst aanpassen

Kies Knop: pictogram in de lijst met objecttypen en geef de gepaste waarde (in punten) voor de opvulling op.

Zo maakt u een popover-venster op:

U maakt het popover-venster en de inhoud ervan afzonderlijk op.

1. Selecteer het popover-venster in de lay-outmodus.

Als de popover is verborgen, selecteert u de popover-knop en kiest u vervolgens Opmaak > Popover weergeven.

2. Klik in het infovenster op het tabblad Uiterlijk Uiterlijk.

3. Kies Popover-venster of Popover-venster: Inhoud in de lijst met objecttypen (dicht bij de bovenkant van het tabblad) en doe dan het volgende.

 

Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

De lijnstijl of kleur van de rand van het popover-venster of de rand van het inhoudsgebied van het popover-venster wijzigen

Kies de lijnstijl of kleuropties in het onderdeel Grafisch.

Het uiterlijk van de achtergrond van het popover-venster of de achtergrond van het inhoudsgebied van het popover-venster wijzigen

Kies een opvulling in het gebied Grafisch.

Tip  U kunt een aangepaste rand voor een popover-venster maken door verschillende opvullingen voor het popover-venster en het inhoudsgebied ervan op te geven.

Een buitenschaduw toevoegen aan het popover-venster

Selecteer Buitenschaduw in het onderdeel Geavanceerde afbeelding.

Een binnenschaduw toevoegen aan het inhoudsgebied van het popover-venster

Selecteer Binnenschaduw in het onderdeel Geavanceerde afbeelding.

De opvulling tussen de begrenzing van het popover-venster of de begrenzing van het inhoudsgebied van het popover-venster wijzigen

Geef waarden voor Opvulling op in het onderdeel Geavanceerde afbeelding.

Het uiterlijk van de titel van het popover-venster wijzigen

Als het dialoogvenster Instelling van popover-knop niet is geopend, dubbelklikt u op de popover of selecteert u de popover en kiest u Opmaak > Instelling van popover-knop. Daarna doet u het volgende:

Kies opties in het onderdeel Tekst of Alinea.

Of gebruik de tekstopties op de opmaakbalk. Als u de opmaakbalk niet ziet, klikt u op Opmaak Gegevens op de lay-outbalk.

Verwante onderwerpen 

Schaduwen en opvulling toevoegen

Opvulling, lijnstijl en randen instellen

Tekst opmaken