Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Lay-outs opmaken > Opvulling, lijnstijl en randen instellen
 

Opvulling, lijnstijl en randen instellen

Zo wijzigt u het uiterlijk van objecten of lay-outonderdelen:

1. Selecteer in de lay-outmodus een of meerdere objecten of een lgedeeltelabel van een lay-out.

2. Klik in het infovenster op het tabblad Uiterlijk Uiterlijk.

3. Als u het uiterlijk van het object of het hoofdgedeelte wilt wijzigen wanneer het een bepaalde status heeft (bijvoorbeeld wanneer een knop wordt ingedrukt), kiest u uit de lijst met objectstatussen (de tweede lijst op het tabblad).

Raadpleeg De weergavestatus voor een object opgeven.

4. Selecteer in het gebied Grafisch de opties die u wilt gebruiken.

Uiterlijk

 

Als u dit wilt toevoegen of wijzigen

Kies

De opvulling van een object (inclusief de achtergronden van tekstobjecten, velden en portalen) of het lay-outgedeelte

Opvullen

De opvulling die u opgeeft voor het hoofdgedeelte, wordt tevens gebruikt voor de tabelachtergrond in de Tabelweergave.

Als uw instelling voor de opvulling niet verschijnt in een portaal, stelt u de portaalrijen in op transparant. Raadpleeg Portalen opmaken.

De rand rond een object of lay-outgedeelte

Een combinatie van randen

Hoekbesturingselement

De randen tussen herhalende velden

Randen tussen herhalingen Knop Grafisch.

De stijl en breedte van de rand rond een object of lay-outgedeelte

Lijn

De kleur van de rand rond een object of lay-outgedeelte

Kleur Knop Verloopstijl wijzigen

De vorm van de hoeken van een object of lay-outgedeelte

Hoekafronding

Geef met een waarde in punten het uiterlijk aan van elke hoek die u wilt afronden. Hoe hoger de waarde, hoe meer de hoek wordt afgerond.

Randen tussen portaalrijen

Raadpleeg Portalen opmaken.

De transparantie van de vulkleur

De schuifregelaar Transparantie.

Windows: Sleep de schuifregelaar in de kleurenpalet.

macOS: Klik op Andere kleur in de kleurenpalet en sleep vervolgens de schuifregelaar.

Een aangepaste kleur

Opvullen of Lijn

Uiterlijk

Als u een aangepast kleur wilt maken, sleept u een kleur uit de kleurenpalet of het kleurstaal naar het gebied van de themakleuren en klikt u vervolgens op de kleur. De lichte en donkere variaties van de aangepaste kleur worden door FileMaker Pro Advanced gegenereerd.) U kunt bestaande themakleuren vervangen of nieuwe themakleuren eraan toevoegen.

De RGB-waarde van een kleur in hexadecimale notatie verschijnt in het tekstvak. U kunt een waarde bestaande uit drie of zes tekens invoeren of plakken.

Klik op Gegevens om een specifieke kleurwaarde in te voeren. Plaats vervolgens de muisaanwijzer op een kleur dat u wilt vastleggen en klik vervolgens.

Zo vult u de lay-outachtergrond op met een effen kleur:

1. Zorg in de modus Lay-out ervoor dat de opvulling voor een of meer lay-outgedeelten transparant is.

Raadpleeg hieronder "Zo maakt u een object, een lay-outgedeelte of de lay-outachtergrond transparant".

2. Zorg ervoor dat geen objecten of lay-outgedeelten zijn geselecteerd en klik vervolgens op een willekeurige plaats op de lay-outachtergrond om die te selecteren.

3. Klik in het infovenster op het tabblad Uiterlijk Uiterlijk. Kies opties in het gebied Grafisch.

4. Kies onder Opvullen de optie Effen kleur.

5. Klik op Knop Getal en kies vervolgens een kleur uit het kleurenpalet.

U kunt een aangepaste kleur gebruiken. Raadpleeg het bovenstaande onderdeel.

6. Als u de transparantie van de vulkleur wilt wijzigen, klikt u opnieuw op Knop Getal en sleept u vervolgens de schuifregelaar Ondoorzichtigheid (Windows) of klikt u op Andere kleur en sleept u vervolgens de schuifregelaar Ondoorzichtigheid (macOS).

Zo maakt u een object, lay-outgedeelte of de lay-outachtergrond transparant:

1. Selecteer in de modus Lay-out een of meerdere objecten, een gedeeltelabel of klik op een willekeurige plaats van de lay-outachtergrond om die te selecteren.

Zorg ervoor dat geen objecten of onderdelen zijn geselecteerd voordat u de lay-outachtergrond selecteert.

2. Voer één van de volgende handelingen uit:

In het Infovenster: Kies bij Opvullen en Lijn de optie Geen of transparant Besturingselement voor kleurverloop in het kleurenpalet.

In de opmaakbalk: Kies bij Lijn de optie Geen of transparant Besturingselement voor kleurverloop in het kleurenpalet. Kies bij Opvullen transparant Besturingselement voor kleurverloop in het kleurenpalet. (Klik op Opmaak Gegevens in de lay-outbalk om de opmaakbalk weer te geven.)

Opmerkingen 

U kunt geen afzonderlijke randen instellen voor lijnen, ovalen, cirkels, tabbladbesturingselementen of schuifbesturingselementen.

De opvulling van de lay-outachtergrond wordt niet toegepast op de navigatiegedeelten.

Verwante onderwerpen 

Opvullen met een kleurovergang

Opvullen met een afbeelding

Objecten tekenen en invoegen in een lay-out

Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken

Randen, vulling en voetlijnen toevoegen aan velden

Schaduwen en opvulling toevoegen

Opmaakkenmerken in lay-outs kopiëren

De weergavestatus voor een object opgeven