Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Lay-outs opmaken > Schaduwen en opvulling toevoegen
 

Schaduwen en opvulling toevoegen

1. Selecteer in de lay-outmodus één of meer objecten.

Opmerking  Als een schaduw in een lay-outgedeelte wilt toevoegen, selecteert u het gedeeltelabel. Een lay-outgedeelte wordt beschouwd als een object in de volgende stappen.

2. Klik in het infovenster op het tabblad Uiterlijk Uiterlijk.

Uiterlijk

3. Als u schaduwen wilt toevoegen aan het object, selecteert u in het onderdeel Geavanceerde afbeelding de optie Buitenschaduw of Binnenschaduw, of beide.

4. Als u het uiterlijk van schaduwen wilt wijzigen, klikt u op Gegevens rechts van Buitenschaduw of Binnenschaduw en wijzigt u vervolgens de gewenste effecten.

5. Als u de mate van de opvulling tussen de rand van het object en de inhoud ervan wilt wijzigen, geeft u voor Opvulling waarden (in punten) op.

Opmerkingen 

Niet alle opties in het onderdeel Geavanceerde afbeelding zijn beschikbaar voor alle typen objecten.

Verwante onderwerpen 

Objecten tekenen en invoegen in een lay-out

De weergavestatus voor een object opgeven

Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken