Spara och läsa in scheman och grupper
 
Spara och läsa in scheman och grupper
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
Om du behöver ominstallera FileMaker Server på samma dator eller flytta installationen till en annan dator, kan du spara inställningarna för scheman och administratörsgrupper som konfigurerats i den aktuella installationen. När du har slutfört installationen av FileMaker Server kan du läsa in inställningarna för scheman och administratörsgrupper och omedelbart konfigurera dem i den nya installationen. Nedanstående anvisningar ger en översikt över processen.
1. I din aktuella installation av FileMaker Server (kallas källserver) ska du spara inställningarna för befintliga scheman och administratörsgrupper i en inställningsfil för scheman och grupper. Filen använder du för att skapa scheman och administratörsgrupper i den nya FileMaker Server-installationen. Mer information finns i Spara scheman och gruppinställningar.
2. Installera FileMaker Server Tänk på följande:
Om du flyttar installationen till en annan dator ska du skapa en mappstruktur på den nya datorn som är identisk med mappstrukturen på källdatorn.
Kopiera eller flytta innehållet i standarddatabasmappen och den extra databasmappen från källdatorn till den nya datorn, inklusive databaser, systemnivåscript, externa filer för scriptordningar och plugin-program.
Registrera runtime-lösningar i den nya FileMaker Server-installationen. Mer information finns i Databasinställningar.
Tips!  Ett enkelt sätt att återskapa mappstrukturen och kopiera databaser och andra filer är att skapa ett arkiv med filer och mappar på källdatorn och extrahera arkivet på den nya datorn.
Obs!  De undermappar som i macOS innehåller databaser, säkerhetskopior, scriptfiler eller plugin-program måste vara läs- och skrivbara för gruppen fmsadmin. Mappar som innehåller databaser eller säkerhetskopior måste vara skrivbara så att gruppen fmsadmin kan skapa säkerhetskopior och göra överföringar. Vissa plugin-program eller scripts som använder inställningar eller mappar med ytterligare filer kan behöva skrivbehörighet till dessa filer och mappar.
Mer information om att flytta en befintlig installation av FileMaker Server till en annan dator finns i Installations- och konfigurationsguiden för FileMaker Server.
3. När installationen av FileMaker Server har slutförts kan du läsa in inställningsfilen för scheman och grupper i Admin Console. Mer information finns i Läsa in scheman och gruppinställningar.
Relaterade avsnitt 
Överföra databasfiler manuellt