Spara och läsa in scheman och grupper > Spara scheman och gruppinställningar
 
Spara scheman och gruppinställningar
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
Så här sparar du scheman och gruppinställningar:
1. I Admin Console väljer du Server-menyn > Spara scheman och grupper.
2. Spara inställningsfilen för scheman och grupper på platsen som anges av webbläsaren eller hitta en ny plats. Filen skapas med fms16_settings.settings som standardnamn.
Kommentar
Inställningsfilen för scheman och grupper innehåller endast inställningar för scheman och administratörsgrupper. När det gäller scheman innehåller inställningsfilen all information du angav i guiden Schema. När det gäller administratörsgrupper innehåller inställningsfilen gruppnamn, kontodetaljer, behörigheter och gruppens mapp.
Alla lösenord i inställningsfilen för scheman och grupper krypteras.
Redigera inte inställningsfilen för scheman och grupper, i så fall kan inte inställningarna läsas in.
När du sparar en inställningsfil för scheman och grupper, sparas den på det språk som används i ursprungsinstallationens operativsystem på huvuddatorn. När inställningsfilen för scheman och grupper läses in kan språket i inställningsfilen vara ett annat språk än språkinställningen på huvuddatorn.
Om blockering av popup-fönster är aktiverat i webbläsaren kan ett meddelande om blockering av popup-fönster visas när du försöker spara inställningsfiler för scheman och grupper.
Relaterade avsnitt 
Spara och läsa in scheman och grupper
Läsa in scheman och gruppinställningar